Meghívó a 2021-22 évi Presbiterképző záró alkalmára

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,…tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek;” /Mt28,19a-20a/

Kedves Testvérek!

Tájékoztatom a presbiter testvéreket, hogy a 2021-2022. évi Presbiterképző év záró alkalmát, Isten iránti hálával

2022. június 18-án, szombaton 10 órakor,

Debrecenben, a Nagytemplomban tartjuk.

Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra is.

10.00 áhítat Beszterczey András lelkipásztor szolgálatával;

10.20 A Nagytemplom Református Egyházközség szolgálatának küldetésének bemutatása Oláh István elnök-lelkipásztor szolgálatával;

11.00 Kérdések, hozzászólások

11.20 Bizonyságtétel Dr. Szabó Attila

11.40 Hirdetések

11.45 Ebéd a Kollégium Tápintézetében

Tisztelettel kérném a Lelkipásztor testvéreket, hogy ezt az alkalmat is hirdessék a gyülekezetek-

ben, hogy azok a presbiter testvérek is akiknek nincsen elektronikus levélcímük értesüljenek

az alkalomról.

Szeretettel és tisztelettel kérek minden lelkipásztor- és presbiter testvért, hogy részvételi

szándékát legkésőbb 2022. június 13-ig jelezze, hogy az ellátás biztosításához készülni tudjunk.

A gyülekezeti létszámokat – külön-külön gyülekezeti szinten- az Esperesi Hivatalba várjuk!

Istené legyen a dicsőség!

Debrecen, 2022. június 2.

Áldáskívánással:

Török Csaba Pál sk. .

Területi Szervezet kapcsolattartó

You may also like...