Tisztviselők

Tisztség  Név Gyülekezet
 esperes Vad Zsigmond Db.-Nagytemplom
 egyházmegyei gondnok Dr. Csabina Sándor Db.-Nagytemplom
 egyházmegyei lelkészi főjegyző Ferenczi Pál Hajdúszovát
 egyházmegyei lelkészi jegyző Varga Zoltán Derecske
 egyházmegyei világi főjegyző Tasi Sándor Db.-Kerekestelep
 egyházmegyei világi jegyző Kocsis Sándorné Db.-Csapókert
 egyházmegyei lelkészi tanácsos Püski Lajos Db.-Nagyerdő
 Jenei Zoltán Db.-Széchenyikert
 Oláh Attila Tépe
 Bukáné Zakar ZsuzsaDb.-Ebes-Szepes
 Veres János Db.-Árpád-tér
 Hadházi Tamás Nagyléta
 egyházmegyei világi tanácsos Dr. Bohátka Sándor Db.-Nagyerdő
 Diószegi Béláné Álmosd
 Dr. Kiss László Db.-Kossuth u.
 Dr. Kovács László Db.-Kistemplom
 Bárány Péter Vértes
 Nagy Józsefné Db.-Homokkert
 egyházkerületi lelkészi tanácsos Püski Lajos Db.-Nagyerdő
 egyházkerületi világi tanácsos ifj. Mónus Béla Db.-Szabadságtelep
 egyházkerületi lelkészi képviselők Ferenczi Pál Hajdúszovát
 Jenei Zoltán Db.-Széchenyikert
 Karcza Sándor Monostorpályi
 egyházkerületi világi képviselők Dr. Kovács László Db.-Kistemplom
 Dr. Bohátka Sándor Db.-Nagyerdő
 Tasi Sándor Db.-Kerekestelep
 egyházkerületi lelkészi pótképviselők Hadházi Tamás Létavértes
 Lakatos Zoltán Db.-Csapókert
 Papp Tibor Db.-Kistemplom
 egyházkerületi világi pótképviselők Dr. Kiss László Db.-Kossuth u.
 Papp Sándor Nagyléta
 Szilágyi János Db.-Árpád-tér
 alapfokú iskolai képviselő Berényi Györgyné Debrecen
 középfokú iskolai képviselő Győri József Debrecen
 felsőfokú iskolai képviselő  Dr. Fazakas Sándor Debrecen
 szeretetszolgálati képviselő Rozsnyai István Létavértes
 zsinati lelkészi képviselő Vad Zsigmond Db.-Nagytemplom
 zsinati világi képviselő Dr. Csabina Sándor Db.-Nagytemplom
  Dr. Kocsis Márta Db.-Nagytemplom
 zsinati lelkészi pótképviselő Püski Lajos Db.-Nagyerdő
 zsinati világi pótképviselő Mónus Béla Debrecen
 Tasi Sándor Db.-Kerekestelep
 egyházmegyei bírák Püskiné Szécsi Judit Db.-Nagyerdő
 Dr. Kánya Gergely Db.-Kossuth u.
 Dr. Veress Bertalan Db.-Nagytemplom
 egyházmegyei jogtanácsos Dr. Kocsis Márta Db.-Nagytemplom
 egyházmegyei pénztáros Karcza Sándor Monostorpályi
 egyházmegyei főszámvevő ifj. Mónus Béla Db.-Szabadságtelep
 egyházmegyei számvevők Balogh Miklós Db.-Széchenyikert
 Kovács Sándorné Db.-Nagytemplom
 Kondor Gyuláné Db.-Homokkert
 ifj. Mónus Béla Db.-Szabadságtelep
 Mátyásné Szabó Beáta Db.-Nagytemplom
 Szokolay Lászlóné Db.-Kistemplom
 Tóth Lászlóné Db.-Nagyerdő
 egyházmegyei előadók:
 missziói ea. Jenei Zoltán Db.-Széchenyikert
 diakóniai ea. Oláh István Db.-Nagytemplom
 katechetikai ea. Bukáné Zakar Zsuzsa Db.-Ebes-Szepes
 ifjúsági m. ea. Molnár Szabolcs Db.-Nagytemplom
 sajtóügyi ea. Tóth Tamás Db.-Kossuth u.
 ének-zeneügyi ea. Szakács György Db.-Kistemplom
 tűzrendészeti ea. Buzás Árpád Álmosd
 ökumenikai ea. Oláh Attila Tépe
 gyüjteményi ea. Szakács György Db.-Kistemplom
 kórházmisszió Gál Judit Debrecen