Tisztviselők

Tisztség  Név Gyülekezet
 esperesHadházi TamásNagyléta
 egyházmegyei gondnokSzilágyi János Db.-Árpád tér
 egyházmegyei lelkészi főjegyző Ferenczi Pál Hajdúszovát
 egyházmegyei lelkészi jegyző Varga Zoltán Derecske
 egyházmegyei világi főjegyző Tasi Sándor Db.-Kerekestelep
 egyházmegyei világi jegyző Kocsis Sándorné Db.-Csapókert
 egyházmegyei lelkészi tanácsosBukáné Zakar Zsuzsanna Db.-Ebes-Szepes
Dr. Pótor Áron Db.-Füredi út
 Oláh Attila Tépe
Oláh IstvánDb.-Nagytemplom
Iszlai Endre Db.-Nagysándortelep
Lovász KrisztiánDb. - Széchenyikert
 egyházmegyei világi tanácsosTörök Csaba Pál Db.-Széchenyikert
 Diószegi Béláné Álmosd
Ember Sándor Db.-Nagytemplom
Szabó Bálint Db.-Homokkert
 Bárány Péter Vértes
Kerti Péter Db.-Nagyerdő
 egyházkerületi lelkészi tanácsosdr. Pótor Áron Db.-Füredi út
 egyházkerületi világi tanácsosEmber Sándor Db.-Nagytemplom
 egyházkerületi lelkészi képviselők Ferenczi Pál Hajdúszovát
Lovász Krisztián Db.-Széchenyikert
 Karcza Sándor Monostorpályi
 egyházkerületi világi képviselőkDiószegi BélánéÁlmosd
Török Csaba Pál Db.-Széchenyikert
 Tasi Sándor Db.-Kerekestelep
 egyházkerületi lelkészi pótképviselőkBalogh BarnabásHosszúpályi
 Lakatos Zoltán Db.-Csapókert
 egyházkerületi világi pótképviselőkKocsis Sándorné Db.-Csapókert
Bárány PéterVértes
 alapfokú iskolai képviselőBaranyai Éva Debrecen
 középfokú iskolai képviselőCzapp Katalin Debrecen
 felsőfokú iskolai képviselő  Dr. Baráth Béla Debrecen
 szeretetszolgálati képviselőOláh AttilaTépe
 zsinati lelkészi képviselőHadházi TamásNagyléta
 zsinati lelkészi képviselőIszlai EndreDb. - Nagysándortelep
 zsinati világi képviselőSzilágyi János Db.-Árpád tér
 zsinati lelkészi pótképviselőNagy Gábor Db.-Szabadságtelep
 zsinati világi pótképviselő Tasi Sándor Db.-Kerekestelep
 egyházmegyei bírákVeres János Db.-Árpád tér
 Dr. Kánya Gergely Db.-Kossuth u.
 Dr. Veress Bertalan Db.-Nagytemplom
 egyházmegyei jogtanácsos Dr. Kocsis Márta Db.-Nagytemplom
 egyházmegyei pénztáros Karcza Sándor Monostorpályi
 egyházmegyei számvizsgálókCsernyi Sándor Db.-Csapókert
 Kovács Sándorné Db.-Nagytemplom
 Mátyásné Szabó Beáta Db.-Nagytemplom
Tóth LászlónéDb.-Nagyerdő
 egyházmegyei előadók:
 missziói ea.Lovász Krisztián Db.-Széchenyikert
 diakóniai ea. Oláh István Db.-Nagytemplom
 katechetikai ea. Bukáné Zakar Zsuzsa Db.-Ebes-Szepes
 ifjúsági m. ea. Molnár Szabolcs Db.-Nagytemplom
 sajtóügyi ea.Bozsoky Jonathán BenjáminKokad
 ének-zeneügyi ea.Széles Csongor Db.-Kerekestelep
építésügyi ea.Veres JánosDb.-Árpád-tér
 ökumenikai ea. Oláh Attila Tépe
 gyüjteményi ea.Lukács LeventeHajdúbagos
 kórházmisszió Gál Judit Debrecen
 cigánymisszió Keresztyén KárolyÚjléta