Beiktatták Hadházi Tamás debreceni esperest

Június 12-én ünnepi istentiszteleten beiktatták a Debreceni Református Egyházmegye újonnan választott esperesét, Hadházi Tamást a debreceni református Nagytemplomban. Az igehirdetési és a beiktatási szolgálatot Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke látta el.

Fekete Károly az Ef 4, 1-3. alapján hirdette Isten igéjét. „Az év eleje óta várjuk azt az alkalmat, hogy méltó módon történhessen meg az egyházi tisztújító folyamatot lezáró esperes beiktatási ünnepség a Debreceni Református Egyházmegyében. Azon igyekeztünk, hogy ne csak jogilag történjen meg a hivatal átadás-átvétel (ami már jócskán mögöttünk is van,), hanem lelkileg is állítsuk oda a startvonalhoz a hatesztendős út kezdetén magunkat, hogy aztán végezzük tovább együtt a szolgálatunkat – mondta. „Pál apostol felmutat egy minta-láncolatot, ami megmutatja a méltó szolgálati medret. A méltó hivatásteljesítéshez nem ő a helyes viszonyítási pont, nem az apostolok, nem az elhívottak a gyülekezetben, hanem a szolgálati lánc élen az Úr Krisztus áll. Hozzá képest, Őhozzá igazodva kell méltóvá válni és méltónak maradni az elhíváshoz – emelte ki.

Az ünnepi alkalmon Ferenczi Pál, a Debreceni Református Egyházmegye főjegyzője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fekete Károly, megköszönve szolgálatukat, munkájukat, elbúcsúztatta a leköszönő elnökséget, Vad Zsigmond esperes urat és Csabina Sándor gondnok urat. Ezt követően Hadházi Tamás beiktatására került sor, majd a tiszántúli egyházmegyék esperesei áldásmondással, egy-egy igével köszöntötték az új debreceni esperest. Szilágyi János egyházmegyei gondnok eskütétele után Hadházi Tamás megtartotta esperesi székfoglalóját, úgy fogalmazott: a hit egyben hűség, Istenhez való bizalom és ragaszkodás. „Az esperes jelölti bemutatkozás alkalmával, itt a Nagytemplomban hangzott el az az ige, ami abban az időben megerősített, és a jövőre nézve fontos iránymutatást fogalmazott meg számomra. “Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja.” (Róm 14:19) Számomra ez az intés zsinórmérték és útmutató, amire rímel az a Szentírási idézet, ami a meghívón is szerepel: „Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat” (2 Tim 2: 22). Az esperesi hatéves ciklusra nézve ez az ige foglalja össze Isten üzenetét, mely által napról napra kell végeznem az Isten által rám bízott szolgálatokat” – mondta.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége nevében Molnár János egyházkerületi főgondnok, a leköszönő elnökség nevében Vad Zsigmond nyugalmazott esperes-lelkipásztor, a Debreceni Református Egyházmegye nevében Szilágyi János gondok, a tiszántúli esperesek nevében Szalay Kont szatmári esperes köszöntötte Hadházi Tamást. A Görögkatolikus Egyház nevében Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a Római Katolikus Egyház képviseletében Krakomperger Zoltán helynök, az Evangélikus Egyház képviseletében Asztalos Richárd lelkipásztor, a Baptista Egyház képviseletében Bereczki Lajos lelkipásztor, az Ortodox Egyház képviseletében Sipos Barnabás parókus, a Metodista Egyház részéről Khaled A. László szuperintendens köszöntötte Hadházi Tamást.

Debrecen Megyei Jogú Város nevében Puskás István kulturális alpolgármester, a Hajdú-Bihar megyei országgyűlési képviselők nevében Kósa Lajos, a Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat nevében Pajna Zoltán elnök, a nagylétai gyülekezet és Létavértes város nevében Papp Sándor gondok és Menyhárt Sándor polgármester köszöntötték Esperes urat.

A szeretetvendégségnek a Debreceni Református Kollégium díszterme adott otthont, az orgonazenei szolgálatot Csorba Gergő látta el.

Fotók: Barcza János

Az ünnepi alkalmat ITT megtekintheti.

Hadházi Tamás életrajza

Hadházi Tamás Hajdúsámsonban született, a család negyedik, legkisebb gyermekeként. Szüleik a református hitüket a mindennapokban is megélő, imádkozó emberek voltak. „Kicsi gyermekkoromtól arra vágytam, hogy az ősi Debreceni Kollégiumba kerüljek, ahol 1991-ben érettségiztem, majd a Debreceni Theológiai Akadémián végeztem 1996-ban. Ezután egy évet az angliai Manchesterben töltöttem, teológiai ösztöndíjjal. Hazatérve a Szatmári Egyházmegye tiszabecsi gyülekezetében kezdtem el lelkipásztori szolgálatomat 1997-ben.”

Hadházi Tamás tizenegy évet töltött Tiszabecsen, majd 2008 óta a nagylétai gyülekezet lelkipásztora, felesége Emőke, aki tanító-hitoktató, munkatársa a gyülekezeti szolgálatban. Két gyermekük van, Zsófia és Panna. A nagylétai gyülekezet templomának teljes külső homlokzata megújult, belső festése a templom építésének kétszázadik évfordulójára, 2013-ra készült el. Megvalósult a parókia és a gyülekezeti ház teljes külső-belső felújítása. A fizikai építkezéssel, felújításokkal egyidőben a gyülekezet élete is megújult, megerősödött.

(Forrás: https://ttre.hu/tartalom/5620/3/keruleti/beiktattak-hadhazi-tamas-debreceni-esperest)

You may also like...