Presbiter továbbképző nyitó alkalom Hajdúszovát 2023. szeptember 23

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” (Filippi 4, 4-5)

Örömmel készültünk és vártuk, az Isten által elkészített, újabb presbiterképző év nyitóalkalmát.

Az alkalomnak, 2023. szeptember 23-án, a Hajdúszovát Református Egyházközség gyülekezete adott helyet.

Az áhítatot Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi főjegyző, lelkipásztor testvérünk tartotta Pál apostol Tituszhoz írott levél 1. rész 5-9 versei alapján:

„Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenűl maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba, városonként, ahogyan meghagytam neked, ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, sem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással meggyőző igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.”

A presbiter választás évében, annak is az utolsó szakaszában, az elhangzott ige, és annak magyarázata felfrissíti a gyülekezeti tagokban, a presbiterekben azt az elvárást, amit a Biblia rögzít a szolgálatot vállalókkal szemben. A presbiter legyen feddhetetlen, házassága legyen tiszta, családja, gyermekei legyenek hívők, és legyen Isten engedelmes gyermeke.

Az áhítatot követően Lelkipásztor testvérünk bemutatta a Hajdúszovát Református Egyházközség életét, szolgálalat.

Hallhattunk, a közel három évtizedes szolgálat, eredményeiről, a templom felújítások munkálatairól, a parókia felújításról, a szociális szolgálat megvalósításáról és folyamatos fejlesztéséről.

Mindaz a sokrétű munka, amely az elmúlt időszakban végbement, építette a gyülekezeti közösséget és mélyítette a testvéri kapcsolatokat.

A gyülekezet bemutatását követően Hadházi Tamás esperes úr Szilágyi János egyházmegyei főgondnok köszöntötték a megjelent presbitereket és gyülekezeti tagokat. Mindkét köszöntőből kiemelkedett a presbiterválasztás hangsúlya és a választandó presbiterek szolgálatának fontossága.

Ezt követően Török Csaba Pál a MRPSZ elnökségi tagja előadást tartott „Presbiter jelölés, választás, szolgálat” címmel.

Az előadás gerincét azok az igeversek képezték, amelyekből a gyülekezeti tagok megtudhatják, hogy az Evangélium milyen elvárásokat támaszt a jelöltekkel szemben. Ne vállaljanak jelölést kényszerből, nyerészkedésből és uralkodni vágyásból.

„A közötetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs…legeltessétek az Isten közötetek lévő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.” /1Péter 5, 1-4/

A megválasztott presbiterek teljes szívvel, teljes erővel úgy szolgáljanak, hogy példaképek lehessenek a családban, gyülekezetben, társadalomban, mert az ilyen szolgálat Istennek tetsző szolgálat!

Az elhívott presbiter legyen megtért, újjászületett testvér. Az újjászületés alapja a szeretet!

„A képmutatás nélküli testvérszeretetet követően,– egymást kitartóan tiszta szívből szeretve, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetünk újjá, Isten élő, és maradandó igéje által. / 1Péter 1, 22-23/

A 2023-2024 presbiter továbbképző év nyitó alkalma szeretetvendégséggel zárult. A közel 80 résztvevő – lelkész, presbiter és gyülekezeti tag – lelkileg feltöltődve és Istennek hálát adva ezen alkalomért is, búcsúzott el a vendéglátó gyülekezettől.

Mindenért Istené legyen a dicsőség!

Debrecen, 2023. szeptember

Török Csaba Pál

You may also like...