Presbiterképző év záró alkalma – Esztár

Hanem mivel az Isten ítél minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.” (1Thessz 2, 4)

A Magyarországi Református Presbiteri Szövetség, Debreceni Egyházmegye Tagszervezetének, presbiterképző év záró alkalma: Esztár 2023. június 17.

Az alkalom nyitásaként Hadházi Tamás esperes úr és Szilágyi János egyház-megyei főgondnok úr és Török Csaba Pál, az egyházmegye tagszervezetének szervezője és a MRPSZ elnökségi tagja köszöntötték a megjelent lelkipásztorokat, presbitereket és gyülekezeti tagokat (70), köszönetet mondtak, az e presbiteri ciklusban szolgáló presbiterek szolgálatáért, és Isten gazdag áldását kérték, azok életére is, akik már nem tudnak szolgálatot vállalni a jövő évben kezdődő, új hat éves ciklusban.

Az áhítat szolgálatát Nt. Szabó Zsolt, az Esztár Református Egyházközség lelkipásztora végezte, a 2Krónika 25,1-9 igeversek alapján.

Amácjá király a déli országrész királya, és 25 esztendős korában lett király. 29 évig uralkodott.Amácjá király egy harcba készül indulni az edomiták ellen és ezért toboroz magának egy háromszázezres hadsereget Júda és Benjámin törzséből. De miután a háromszázezer embert kevésnek találja, ezért még importál az északi országrészből is százezer katonát, zsoldost, akiknek kifizet száz talentum ezüstöt.És akkor Isten odaküldi hozzá a prófétát, aki azt mondja neki: ne vidd magaddal a zsoldosokat a harcba! Akkor Amácjá megkérdi Isten emberét: de akkor mi lesz az ezüsttel? Már kifizettem, és nem fogják visszaadni, amit már zsebre tettek. Ekkor mondja ezt a mondatot, a Bibliának az egyik legszebb mondatát a próféta: „Az Úr neked annál sokkal többet adhat.” Három üzenete van az igének számunkra. Az első Amacja neve. Jelentése az Úrnak ereje. A királynak nem magában, nem a hadseregében kellett volna bíznia, hanem az Úr erejében. Mi is bízunk benne mindenkor. Ne magunk eszére tapasztalatára támaszkodjunk. A második üzenete az, hogy minden javaink forrása az Úr. Mindent tőle kapunk és neki köszönhetjük meg. Minden ajándék és Ő nekünk többet is akar adni. Sőt adott Egyszülött Fiát Jézus Krisztust, hogy nekünk életünk legyen, örök életünk. A harmadik üzenet, hogy veszteségeinket viseljük méltósággal, mert nekünk nem földi kincseket készített az Úr, hanem örök életet. Végső kérdés. Mit adhatok én cserébe Istennek, aki mindent nekem adott. A válasz. A szívemet és az életemet. Éppen ezért tanuljuk meg megköszönni javainkat, jól használni, Isten erejében bízni és neki magunkat hálából odaszentelni

Az áhítatot követően Nagy Péterné, intézményvezető bemutatta az Egyházközség Szociális Szolgálatának tevékenységét. A rászoruló testvérek nagyra értékelik az Egyházközség által végzett áldozatos szolgálatokat.

Hálaadással nyilatkozott a kibővített építményekért, a felújított létesítményekért.

A cigány misszióban végzett szolgálatáért, a „Jó ember” díjjal kitüntetett Gyírgyó Dénes, a Cigánymisszió és Tanoda vezetője, köszönetet mondott az egyházközség elnökségének, presbitériumának és a gyülekezetnek, a misszióban nyújtott segítségért, közreműködésért.

Az Egyházmegyei szervező beszámolt az Magyarországi Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) életében bekövetkezett változásról, mely változást az új Alapszabály elfogadása tette szükségessé, valamint ismertette az új Alapszabály által, a Szövetség szolgálatára rót elvárásokat és feladatokat. Tájékoztatta a megjelent lelkipásztor-, presbiter-, és gyülekezeti Testvéreket a Berekfürdői, Tavaszi Konferencia programjáról.

A tavaszi konferencián elhangzott előadásról Bancsi Zsolt, a Debrecen Szabadság-telepi Református Egyházközség presbitere adott rövid összefoglalót, melyben kiemelte a missziói munka fontosságát, és elkötelezett, elhívott végzését.

Csorvás Dezső, Debrecen Szabadság-telepi Református Egyházközség presbitere, az előadásokat követő, kiscsoportos beszélgetések összefoglalója ként kiemelte, hogy a missziói küldetésünket csak tiszta szívvel szabad végezni, mert a megtisztított szívben, az előkészített talajban gyökeresedhet meg a vetett mag, az élő Isten élő szava, igéje.

Az esztári presbitérium tagjai hálát adtak Istennek, a gyülekezetben folyó szolgálatokért, és a lelkipásztor beszámolt – a közelmúltban -, a gyülekezetben végzett felújítási és bővítési munkálatokról.

Az alkalom szeretet vendégséggel zárult, mely vendégség helyszíne a település közösségi „háza”, a „pajta”, „Esztári ízek Háza” ahol a vendégeket Szécsi Tamás, a település polgármestere köszöntötte.

Az ízletes ebédet Tóth József, gyülekezeti tag készítette, míg a süteményeket a helyi Pribék Cukrászat ajánlotta fel.

A gazdag áldásokkal nyújtó alkalom Isten iránti hálával, és áldáskívánással zárult. A jelenlévők, szívükben szeretettel vettek búcsút egymástól, az őszi, nyitó alkalmon az újra találkozás boldog reménységében.

Debrecen, 2023. júniusa

Török Csaba Pál DEM Tagszervezet szervezője

You may also like...