Imahét a Krisztus-hívők egységéért – 2024. január 21-28.

Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.” (Lk 10,27)

Görögkatolikus Érseki Hivatal díszterme (Petőfi tér 8.)

Január 21. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Szarka Gergely görögkatolikus parókus

Igét hirdet: Püski Lajos református püspökhelyettes

Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Evangélikus Templom

Január 22. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Igét hirdet: Dr. Törő András római katolikus esperes

Imaközösséget vezeti: Sipos Barnabás ortodox parókus

Árpád-téri Református Templom

Január 23. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés: Veres János református lelkipásztor

Igét hirdet: Tóth Sándor baptista lelkipásztor

Imaközösséget vezeti: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 24. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés: Palánki Ferenc római katolikus püspök

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök

Imaközösséget vezeti: Dr. Krakomperger Zoltán római katolikus általános helynök

Egyetemi Református Templom

Január 25. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés: Hadházi Tamás református esperes

Igét hirdet: Palánki Ferenc római katolikus püspök

Imaközösséget vezeti: Péter-Szarka László református lelkipásztor

Baptista Imaház – Szappanos utca

Január 26. péntek, 17.00 óra:

Köszöntés: Kiss János baptista lelkipásztor

Igét hirdet: Hadházi Tamás református esperes

Imaközösséget vezeti: Terdik János görögkatolikus pasztorális helynök

Megtestesülés Római Katolikus Templom

Január 27. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Törő András római katolikus esperes

Igét hirdet: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Imaközösséget vezeti: Helyi lelkész

Református Nagytemplom

Január 28. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés: Dr. Fekete Károly református püspök

Igeolvasás: Kiss János baptista lelkipásztor

Előima: Palánki Ferenc római katolikus püspök

Igét hirdet: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita

Apostoli Hitvallás: Sipos Barnabás ortodox parókus

Záróima, Úri ima: Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztor

Both Antal Alapítvány díjátadója: Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora részére

Hirdetések: Oláh István református lelkipásztor

Áldás: szolgálattevők közösen

Az ökumenikus imahét alkalmait a Debrecen Televízió élőben közvetíti 17:00-17:55 óra között.

Az imahét perselyadományát a Debreceni Evangélikus Egyházközség családi bölcsődéjének

játszótér fejlesztésére ajánljuk fel.

You may also like...