Jézus Krisztus itt él  köztünk, itt él bennünk!

„Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet!”  /Jóel 1,14/

 

Kedves Testvérek!

Advent múltával, az idei karácsonykor is nagy feladatunk, hogy „tartsunk szent böjtöt”, tisztítsuk meg istállóinkat – életünket-, tisztítsuk meg jászol-bölcsőinket – szíveinket -, hogy a testet öltött Ige, Jézus Krisztus elfoglalhassa helyét a megújult, megtisztított életünkben, és lakozást véve életünkben megszenteljen bennünket és üdvözítésre vezéreljen minket. Így tudjuk és fogjuk megélni, hogy ünnep költözik életünkbe, szolgálatunkba.

Jézus Krisztus itt él  köztünk, itt él bennünk!

Áldott, szeretettel teljes, békés karácsonyt kívánok, és imádkozzunk kitartóan, hogy Isten vessen véget e felkavarodott időszaknak, és mindent helyére helyezve, tudhassuk együtt dicsőíteni szent nevét, Jézus Krisztus által!

Szabadjon előhozni egy közel kétszáz-ötven éves imádság részletet, melyből rájöhetünk, hogy az imádságok mennyire helyt állóak és időszerűek mindenkor.

„ Ez okból elbocsátván Őt, egy szűz méhében emberi természetet adtál Őreá: a természeti születés útján beküldötted Őt e világra, a mennyei boldogságból és dicsőségből a gyalázatra és nyomorúságra, hogy miértünk és mi helyettünk elszenvedvén a mi bűneinknek büntetését és beteljesítvén a Te törvényednek kívánságit, a Te igazságodat megengesztelje, kegyelmedet visszanyerje, megváltásunkat és idvezítésünket véghezvigye.

Óh Isten! Mily csodálatos és minden emberi, sőt angyali értelmet felülhaladó utat és módot vettél elő! Mily dicsőségesen tündöklik ebből a Te véghetetlen bölcsességed, mindenható hatalmasságod, tökéletes szentséged, szereteted, jóságod és irgalmasságod! … Imádom és dicsőítem azt a Te mindenható hatalmasságodat,  amely azt cselekedte, hogy a szeplőtelen szűz foganjon és szüljön és hogy az Isten emberré legyen.” 

Ámen

/Szikszai György imádsága 1785-ből/

 

Áldott karácsonyt!

Debrecen, 2020. év karácsonyában

 

Török Csaba Pál

Debreceni Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke

 

You may also like...