Konfirmáció a Homokkerti Gyülekezetben

2020 őszén öt fiatalember kezdett el felkészülni a konfirmációra a Homokkerti Református Gyülekezetben. Akkor sem ők, sem a felkészítő lelkipásztoruk nem gondolta, hogy ez a felkészítési folyamat rendhagyó lesz. A koronavírus járvány mind a felkészítési alkalmakat, mind pedig a konfirmáció időpontját felülírta. A karantén ideje alatt a kátéórák online történtek, a konfirmáció tervezett időpontja pedig kitolódott. A járvány alakulásának kiszámíthatatlansága növelte bennünk a bizonytalanságot, de ezzel együtt növekedett bennünk az örömteli várakozás: vajon mikor állhatunk meg az Úr asztala mellett fogadalmat tenni, hálát adni?

A nyitást követően mennybemenetel ünnepén került sor a konfirmációi vizsgára, melyet mind az öt konfirmandus ügyesen teljesített. 2021. május 16-án tartottuk meg a konfirmációi istentiszteletet, mely egy szép, ünnepélyes alkalom volt, ahol a gyülekezettel együtt örülhettünk fiataljainknak. A gyülekezet újra induló kórusa rövid énekszolgálattal köszöntötte a konfirmáltakat. Az egyház születésnapján, pünkösdkor vettek először úrvacsorát a fiatalok a gyülekezet közösségében.

Konfirmáció a Homokkerti Gyülekezetben

kép 1 / 10

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy újra együtt lehettünk. Konfirmandusainkat, fiataljainkat, gyülekezetünk megmaradását és gyarapodását az Úr kezébe tesszük és Tőle várjuk az áldást.

Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” Zsoltárok 90, 17

Dr. Kállai Imre, lelkipásztor

You may also like...