Konferencia a hatalomról

hatalom-1A Doktorok Kollégiuma Ó- és Újszövetségi Szekciója, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszéke konferenciát szervez 2016. december 9-én Debrecenben a Hittudományi Egyetemen „A hatalom vetületei a Szentírásban” címmel.

Kezdés: 10.30 óra (Budapesti IC érkezése: 9.52)

A konferencia zárása:
16.20 óra (IC a fővárosba: 17.03)

A konferencia kettős célt szolgál. Egyfelől segítséget kíván nyújtani a hatalom komplex kérdésének áttekintéséhez, másrészről a Revideált Újfordítású Bibliához (RÚF2014) kiadandó kommentársorozat előkészítő konferenciájaként is szeretne hozzájárulni a kutatáshoz. Ezen a kérdéskörön keresztül feltárható a hatalom (és az azzal való élés) számos arca. Külön téma lesz a hatalom kérdésének a reformáció szemszögéből való vizsgálata.

Az előadások időtartama 20-25 perc, amit 10-15 perc diszkusszió követ.

Program:
10:30 – 10:55 Karasszon István: Erő és erőszak. Héber szemantikai körkép
10:55 – 11:20 Hodossy-Takács Előd: Hatalomgyakorlás és teológiai értékelés: a deuteronomistától Kálvinig
11:20 – 11:55 Németh Áron: Hatalom és hatalomnélküliség a Zsoltárok könyvében
11:55 – 12:20 Jenei Péter: Az uralkodói hatalom árnyoldalai az Ószövetségben – A kényszermunka intézménye
12:20 – 12:45 Czeglédi Péter Pál: A hatalom kelméi – vaskori textíliák kultikus kontextusban
12:45 – 13:15 – DISZKUSSZIÓ

13:15 – 14:00 – EBÉDSZÜNET (KOLLÉGIUM TÁPINTÉZET)

14:00 – 14:25 Pecsuk Ottó: Hatalom és politika az Újszövetségben
14:25 – 14:45 Kókai Nagy Viktor: A hatalom kérdése Kálvin első Korinthusi levélhez írt kommentárjában
14:45 – 15:10 Hanula Gergely: A hatalom logikája János evangéliumában
15:10 – 15:40 DISZKUSSZIÓ

15:40 – 16:00 KÁVÉZÁS, KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

You may also like...