A Debreceni Református Egyházmegye Választási Bizottságának tájékoztatója

A Választási Bizottság megerősíti, hogy a kebelbeli gyülekezetek presbitériumai eleget tettek a választási törvény által előírt kötelezettségüknek. A választás eredményeit közzé tettük, fellebbezés, észrevétel nem érkezett a Választási Bizottsághoz. Az eredmény jogerőre emelkedett.
Tisztelettel kérem az eredmények szíves tudomásulvételét, kérek minden egyházközséget, hogy imádkozva és dolgozva lássunk hozzá az új ciklus teendőihez!
Dr. Fekete Károly püspök úrnak, Molnár János főgondnok úrnak, Hadházi Tamás esperes úrnak, Szilágyi János gondnok úrnak és valamennyi megválasztott tisztségviselőnknek Istentől való bölcsességet, erőt, áldást kívánunk a nem könnyű történelmi időnkben!

Debrecen, 2020. december 8.
Isten óvjon titeket!

Oláh Attila,választási bizottsági elnök

 

A körlevél teljes terjedelmében az alábbi linkre kattintva olvasható:

Választási Bizottság Tájékoztató levele

You may also like...