Presbiterképző záró alkalma

2022. június 18-án zárult a Magyar Református Presbiteri Szövetség Debreceni alapszervezetének 2021-22-es presbiterképző éve. Az alkalomra a Debrecen Nagytemplom Gyülekezet hívta meg az egyházmegye presbitereit. A Nagytemplomban, mintegy 85 résztvevő jelenlétében a köszöntések után, Beszterczey András nagytiszteletű úr igehirdetését hallgathattuk meg. Majd Oláh István lelkipásztor mutatta be a Nagytemplomi gyülekezetben végzett szolgálatokat a számok tükrében. A beszámoló után Dr. Szabó Attila presbiter testvérünk engedett bepillantást gondolataiba bizonyságtételén keresztül.

Az alkalmat a Nagytemplomi gyülekezet által rendezett szeretetvendégség zárta a Kollégium udvarán, ahol az ebéd mellett folytatták a beszélgetést a testvérek.

Hálás szívvel köszönjük meg a szervező Török Csaba testvérünk munkáját, valamint a Nagytemplomi gyülekezetnek vendégszeretetét. Mindenható Urunk áldja meg a résztvevők életét, teljesítse ki a Presbiteri Szövetség munkáját.

You may also like...