Meghívó a Presbiterképző nyitó alkalmára

Emlékeztesd őket arra, rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek; engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt” (Tit 3,1-2)

Kedves Testvérek!

Istennek hálát adva, örömmel teszem közé az Egyházmegye valamennyi presbitériuma, gyülekezete részére, hogy a 2022.-2023. évi Presbiterképző nyitó alkalmat 2022. október 22.-án szombaton rendezzük a Tépei Református Egyházközség templomában, mely alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk az Egyházmegye gyülekezeteinek lelkipásztorait és a presbitériumainak képviselőit.

Az alkalom 9.30 órakor kezdődik, regisztrációval, és szeretetvendégséggel zárul várhatóan 13.30 órakor. /Részletes programleírást hamarosan küldjük./

Imádságos szívvel kérünk minden kedves Testvérünket, hogy 2022. október 17.-ig írásban jelezze részvételi szándékát ezen az e-mail címen. (csabapal56@gmail.com)

Kérjük a gyülekezeti lelkipásztor Testvéreket, hogy amennyiben lehetséges, hirdessék az alkalmat, hogy azok a presbiterek akik nem rendelkeznek elektronikus postafiókkal, ők is értesüljenek.

Isten tegye áldottá az elkészített alkalmat, hogy egybegyülekezésünk Istennek tetsző legyen és igéje által építsük egymás hitét, zárjuk szorossá egymás iránti jézusi szeretetet!

Az alkalom nem csak a Presbiter Szövetségi tagok részére nyitott, hanem szeretettel várunk minden kedves presbiter Testvért, hiszen egymás bizonyságtételeiből épülhetünk hű szolgálóivá Istennek, Krisztus Jézus által!

Mindezért Istené legyen a dicsőség!

Debrecen, 2022. október 04.

Áldáskívánással:

Török Csaba Pál sk. .

A MRPSZ Debrecen Egyházmegyei képviselője

You may also like...