„Látás Iskola” (Vision School)

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3:16)

Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16:15)

Kedves Testvéreim az Úr Jézusban!

Szeretettel hívlak Benneteket az Inter CP International missziós szervezet 7×4 órás + 1xmásfél napos tanfolyamára missziói „Látás Iskola” (Vision School) néven. A tanfolyam 2022. október-november hónapokban lesz 8 hétre elosztva. A tanfolyam közepén november 4-5-én a különböző helyszíneken tanulók egy másfélnapos konferenciára gyűlnek össze. A tanfolyam végeztével szabad választással a Lélek indítása szerint van lehetőség a közeljövőben egy 2 hetes missziói útra az ún. 10/40-es ablakba (Ázsia, Afrika nem keresztyén országaiba).

A tanfolyam díja: 35.000. Ft. (tartalmazza a képzés közepén tartott konferencia díját is)

Jelentkezni szeptember végéig lehet: dobos.agoston@gmail.com

A képzést nem online, hanem csak fizikai jelenléttel tervezzük.

Egy személy csak egy helyszínt/időpontot választhat, ezen menetközben változtatni nem lehet.

A képzés pontos helyszínéről a regisztrált jelentkezőket személyesen értesítjük.

HelyszínKépzési Időpont


Debrecenvasárnaponként 15.00-19.00. okt 9-től
Budapestszerdánként 18.00-22.00 okt. 12-től
Pécspéntekenként 18.00-22.00. okt 14-től

Az InterCPInternational egy evangéliumi, felekezetközi, nemzetközi missziós szervezet. Magyarországon 2019 óta működik és már eddig közel 60 db két hetes és 4db 1 éves missziói útra bocsátott ki Magyarországról keresztyéneket nem keresztyén országokba. Ezek a tények a magyar misszió történetében még nem tapasztalt missziói ébredés jeleit mutatják. Légy Te is ennek a krisztusi tűznek részese! Jézus mondja: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (Ap.csel 1:8)

A missziói utakon részt vett személyek -én magam is- kérésre szívesen adnak személyes bizonyságtételt tapasztalataikról.

Református egyháztagok missziói útjait a Magyarországi Református Egyház Missziói Szolgálata is támogatja.

Életedre és szolgálatodra Isten további áldását kívánom,

a szervezők nevében tisztelettel, szeretettel Krisztusban:

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási lelkész, Békés megyei missziói előadó

Békésszentandrás, 2022. szeptember 13.

You may also like...