Presbiterképző záró alkalma

Hanem mivel az Isten ítél minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.” (1Thessz 2, 4)

Kedves Lelkipásztor, Presbiter és gyülekezeti tagok!

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával hívunk minden kedves lelkipásztort, presbitert és érdeklődő gyülekezeti tagot a 2023. június 17-én (szombaton) 10.00 órakor

kezdődő, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ), Debreceni Református Egyházmegye Területi Szervezetének, 2022-2023 presbiterképzési év záróalkalmára.

Az alkalom helyszíne: Esztári Református Egyházközség temploma, 4124 Esztár, Árpád u. 21

9.30-tól Gyülekezés, beszélgetések;

10.00 -Áhítat: Nt. Szabó Zsolt a gyülekezet lelkipásztora;

10.30 – A gyülekezet szolgálatainak bemutatása;

11.30 – A Berekfürdői Tavaszi Konferencia alkalmainak felidézése, bizonyságtétel;

11.50 – A MRPSZ éves programjai, célkitűzései, személyi változások bejelentése. és a presbiterválasztás feladataink rövid ismertetése;

12.00 Kérdések, felvetések, beszélgetések;

12.20 Szeretetvendégség, az alkalom bezárása.

Istené legyen a dicsőség!

Kedves lelkipásztor Testvérek!

Szeretettel kérem, hogy a vasárnapi istentiszteleten hirdessék a presbiterképző záróalkalmat, hogy akiket nem értem el elektromos levél útján, ők is értesüljenek az alkalomról.

Szeretettel és tisztelettel kérem a presbiter testvéreket és a gyülekezeti tagokat, hogy – vagy gyülekezeti összesítésben, vagy egyéni jelentkezésben – legkésőbb június 12-ig jelezzék szándékukat, hogy részt kívánnak venni az alkalmon, mert ennek ismeretében készülnek a házigazdák a szeretetvendégséggel.

Debrecen, 2023. május 20.

Áldáskívánással:

Török Csaba Pál sk.

MRPSZ DEM Területi Szervezet szervező

(torokcsabapal@gmail.com)

You may also like...