Esperes-Főgondnoki értekezlet

A hét végén (2022. április 8-9.) Berekfürdőn, a Megbékélés Házában találkoztak egyházmegyénk főgondnokai és az egyházmegye elnöksége.

A találkozó egy régi kezdeményezést igyekezett feleleveníteni, felújítani: az egymás mellett élő gyülekezetek főgondnokai beszélhették meg a gyülekezeteiket érintő gondokat, oszthatták meg egymással örömeiket, kereshettek megoldást a mindennapok feladataira.

Ezen az alkalmon egymás megismerése volt a cél, hogy közös áhítatokon kereshessük Istenben a közösséget. Ugyanakkor Beszterczei András nagytiszteletű úr a diakónia fontosságáról, Szentesiné Dr. Sigér Fruzsina pedig a szegénység helyzetéről a világban és Magyarországon tartott előadást.

A gondnoktestvérektől kapott pozitív visszajelzések, az előadásokon mutatott aktivitás, a beszélgetések jó hangulata jelzi a találkozó sikerességét, és azt, hogy az alkalom elérte célját. Reméljük a jövőben valóban rendszeressé válik ez a jellegű közösségépítés, mely által egyházmegye gyülekezeteinek kapcsolata szorosabbá válik.

Köszönet minden gondnoktestvérnek, aki megtisztelt bennünket, hogy elfogadta a meghívásunkat.

Szilágyi János

egyházmegyei főgondnok

IMG20220409094335

kép 1 / 6

You may also like...