A reformáció napjára – Pocsaj

REFORMÁCIÓ 500.1
a reformáció 501. évfordulójára emlékeztek Pocsajban október 27-én.

A Pocsaji Református Egyházközség – az önkormányzat és számos támogató segítségével – a reformáció évfordulójának tiszteletére ünnepséget rendeztek.

Bízva a fennmaradásban

– Az elmúlt évben a reformáció kerek jubileumát ünnepelték világszerte, épp ezért arra döntött az egyházközség, hogy ne csak az 500. évforduló legyen megünnepelve, hanem legyen folytatás is. Ne csak a múltat ünnepeljük, hanem nézzük előre a jövendő felé; bízva abban, hogy református egyházunkat az Úr kegyelme meg fogja tartani, nem csak ötszáz, hanem sokszor ötszáz éven keresztül – szólt Kurta Szabolcs református tiszteletes az ünnepség elején.
Az ünnep alapelmélete szerint két vendég gyülekezetet hívtak meg a Partiumból, Bihardiószeget és Biharfélegyházát, és két református gyülekezetet, Pocsaj és Kismarja gyülekezetét, valamint a helyi görögkatolikus testvéreket.
– Úgy gondoltuk, hogy ez az öt gyülekezet le tud ülni egymással, akkor tudjuk együtt folytatni. Nem néztünk határokat sem vallási, sem földrajzi értelemben, együtt dicsérjük az Urat, ez az alkalom szolgálja Isten dicsőségét – hangzottak a pocsaji református lelkész gondolatai.
A vendég tiszteletesek felváltva tartották az Istentiszteletet: Bara László Bihardiószegről, Szabó Zsolt Biharfélegyházáról, valamint Baráth Gábor görögkatolikus parókus Pocsajból. Köszöntőt mondott még Kecskés Gyula polgármester, és Jakab László, Bihardiószeg főgondnoka. Vad Zsigmond esperes szavait, aki az ünnepség fővédnöke volt, Böszörményi József gondnok tolmácsolta. Az úrvacsora osztást Vida Máté kismarjai tiszteletes végezte.

Ének, műsor és köszönet

Az istentisztelet után a nemrég alakult hittanos és ifjúsági csoport énekkara rövid műsort és énekeket adtak elő, őket Györki Adina tanárnő és kántor készítette fel. Böszörményi József gondok az ünnep alkalmából egy zászlót adományozott az egyháznak, melyre Kincses Gyulánéné presbiter szalagot kötött, ezzel ő lett a „Zászlóanya”. A zászlónak minden bizonnyal méltó helyet találnak majd a templomban. Kiss Lajosné az ároni áldást énekelte el a templomban. Kurta Szabolcs tiszteletes megköszönte egy-egy virággal és ajándékcsomaggal a vendég tiszteleteseknek, valamint a fő támogatóknak a segítséget.
A közel kétórás ünnepség után ebédre hívtak mindenkit, aki részt vett az emlékezésen. Bízunk abban, hogy a következő évben a Reformáció 500.2 ünnepen is együtt tudunk ünnepelni.

You may also like...