Jogerőre emelkedtek a Választási Bizottság által kihirdetett eredmények

A Debreceni Református Egyházmegye elnöksége – az egyházmegyei közgyűlés alkotó tagjainak nyilatkozata alapján – megállapította, hogy a 2020. évi egyházmegyei, zsinati tisztségekre elrendelt választás – Választási Bizottság által kihirdetett – eredményei elfogadásra kerültek, ezzel 2021. január 12-én jogerőre emelkedtek.

Istennek adunk hálát a megválasztott tisztségviselők eddig elvégzett munkáért, és ezúton is kérjük az Ő gazdag áldását életükre és további szolgálatukra!

Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján.” (1Kor 1,7-8)

You may also like...