„Házasság és család a reformátori etika tükrében”

Azután ezt mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat:” (1Moz 2,18)

De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét!” (Ef 5,33)

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával hívunk minden kedves Testvért és érdeklődő gyülekezeti tagot, a

2022. február 18-án (pénteken) 17 órakor

kezdődő – soron következő – Presbiterképző alkalomra.

Az alkalom helyszíne: Debreceni Egyházmegye Esperesi Hivatal díszterme

16.30-tól Gyülekezés, beszélgetések;

17.00 -Áhítat: Nt. Balogh Barnabás a Hosszúpályi Református Egyházközség lelkipásztora

-Előadás címe: „Házasság és család a reformátori etika tükrében”

Előadó: dr. Kovács Krisztián DRHE

-Kérdések, hozzászólások;

– Bizonyságtétel; (Ismét nincs „kijelölt” bizonyságtevő Testvér. Akit a Szentlélek szólásra, és cselekedetre buzdít, szeretettel és tisztelettel hallgatjuk meg.)

  • Hirdetések ( személyi változások bejelentése, jelölés előkészítése)
  • Szeretetvendégség

19.00 Alkalom bezárása

Istené legyen a dicsőség!

Kedves lelkipásztor Testvérek!

Szeretettel kérjük, hogy a vasárnapi istentiszteleten hirdessék a presbiterképző alkalmat, hogy akiket nem értünk el elektromos levél útján, ők is értesüljenek az alkalomról.

Debrecen, 2022.február 10.

Áldáskívánással:

Török Csaba Pál sk. Tóth Béla sk.

MRPSZ DEM Területi Szervezet Elnöke MRPSZ DEM Területi Szervezet Titkára

You may also like...