Hálaadó istentisztelet Nagylétán

Hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a Nagylétai gyülekezet 2022. október 2-án, mely alkalmon a felújított orgonáért adtak hálát a gyülekezet tagjai. Az istentiszteleten Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöki hirdette Isten igéjét, majd Hadházi Tamás esperes úr, a gyülekezet lelkipásztoraként mondott köszönetet a felújításért. Az orgonát felújító cég képviselőjeként és orgonafelújítóként Szakács György ismertette a Kiszely István orgonaépítő mester által 1868-ban készített orgona történetét, és annak felújítását.

Az istentisztelet végén Fekete Károly püspök úr orgonajátékát hallgathatták az ünneplő gyülekezet tagjai.

Hálát adunk Mindenható Atyánknak, hogy a Nagylétai gyülekezet orgonája is megújulhatott.

You may also like...