Hálaadó istentisztelet és palást ajándékozás a Debrecen-Füredi úti református templomban

A Debrecen-Füredi úti Református Egyházközség október 13-án vasárnap 10 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tartott a templom felújításának örömére.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten Igéjét a Királyok 1. könyvének 18. részéből, a 17-től a 39-ig versig terjedő igeszakasz alapján. Prédikációjában egyértelművé tette, milyen különbségek voltak a múltban, és vannak a jelenben is a hamis bálványok és az igaz Isten között. Elmondta, hogy Illéshez hasonlóan nekünk is az igaz Istenről kell bizonyságot tennünk. „Ehhez kell a hit merészsége. Szükséges, hogy kiálljunk, hogy hitvallást tegyünk, hogy egy ilyen forgalmas középpont egyik sarkán ott legyen egy olyan templom, amely hívogat, és ezzel a családias környezettel várja, hogy ráismerjünk arra az emberléptékű, hozzánk lehajló Istenre, Aki nem becsap, nem átráz, hanem Aki megvált és üdvösségre juttat. Az Istenhez hűséges kisebbség harca mindig ilyen. Mindig ilyen volt, és amíg vissza nem jön a mi Urunk, mindig ilyen is marad.”

Püspök úr szolgálata után a Füredi úti gyülekezet lelkipásztora, Dr. Pótor Áron köszöntötte az ünneplő közösséget, majd vetített képes előadásában bemutatta a Füredi úti templom felújításának folyamatát. Elmondta, hogy a hét hónapig tartó előkészületi munkát követően 2019. áprilisában indultak el a felújítási munkálatok, amelyek túlnyomó részét az Alpin-Szig Group Kft. mint generálkivitelező végezte, valamint az általa bevont kivitelező cégek, illetve egyéni vállalkozók vitték végbe.

A templom körül borostyánkerítés épült és gyepszőnyeg került leterítésre a Greendom Kft. szakszerű kivitelezése nyomán. Egy új autóbejáró is megépülhetett a generálkivitelező jóvoltából.

Többek között megvalósult az alagsori szint hőszigetelése is, valamint rázsindelyezéssel a tető héjazatának megújítása. Erre azért volt szükség, mert bő három évvel korábban a templom középső részén lévő héjazat több helyen is beázott. Debrecen városának, illetve a Debreceni Református Egyházmegyének támogatása, valamint a Füredi úti gyülekezet erőn felüli adakozása nyomán akkor kicserélésre került a templom zsindely fedésének nagyobbik része. A három évvel korábbi felújításból kimaradó tetőrészek most kaptak új héjazatot, s ezáltal az egész templom külseje – együtt a borostyán kerítéssel – egészen megfiatalodott.

Mivel a felújítás egyik elsődleges célja az volt, hogy az altemplom egész télen gazdaságos módon fűthetővé váljon, és ne kelljen ott a hideg hónapokban fázni, a külső hőszigetelésen túl megvalósult az alsó szint összes homlokzati nyílászárójának, valamint a főbejárati ajtónak az üvegcseréje hőszigetelt üvegekre. Ezentúl pedig a hűtésen kívül fűtésre is képes, korszerű klímaberendezések kerültek beépítésre. A teljes felújításnak a bekerülési költsége 18.908.000 Ft volt, ami a Miniszterelnökség KCP kódú támogatásai révén valósulhatott meg.

A felújítás bemutatását követően Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperese köszöntötte a gyülekezetet. Többek között elmondta, hogy amikor főként külföldieknek beszél a debreceni egyházmegyéről, akkor mindig büszkén elmondja a Füredi úti templom történetét, hogy „tudniillik ezt a templomot nem mi építettük, hanem már készen megvásároltuk. Sajnos sokszor tőlünk nyugatabbra fekvő országokban az tűnik már egyre természetesebbnek, hogy keresztyén templomokat zárnak be és adnak el. Azonban mi új templomokat építünk itt Debrecenben, és egy új templom épületet vásároltunk meg.”

Esperes úr köszöntő szavai után a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának titkárságvezetője, Dr. Mező István Mózes köszöntötte a gyülekezetet. A hálaadó istentisztelet meghívóján az alábbi ige volt olvasható: “Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12) A fenti igével kapcsolatban titkárságvezető úr elmondta, hogy „minden emberi terven, erőfeszítésen és munkán túl Isten gondoskodó vezetése munkálhatta a templom megújulását. (…) Testvéri szeretettel kívánom, hogy a megújult épület valóban lelki otthon lehessen, ahol fiatalok és idősek, Istent keresők és Krisztust követők együtt tapasztalhassák meg Isten megújító, megerősítő kegyelmét. Hiszem, hogy Isten segített el minket idáig! Ő a mi Kősziklánk, Ében-Háézer, Soli Deo Gloria!”

A köszöntések után az Őrálló Dicsőítő Zenekar saját szerzésű zsoltárfeldolgozását hallgathatta meg az ünneplő gyülekezet.

Ezt követően Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntötte a gyülekezetet. Elmondta, hogy a gyülekezet lelkésze 2017-ben szerezte meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a doktori fokozatot, és „a doktori témája az én édesapámnak Czeglédy Sándornak a teológiai munkássága volt. Pótor Áron nagytiszteletű úr nagyon nagy szorgalommal és odaadással készített dolgozatának az egész családunk nagyon örült, és most ezúton szeretnénk neki megköszönni az évekig tartó kutatómunkát azzal, hogy édesapám új palástját neki ajándékozzuk. Ezt a palástot édesapám még 1990-ben kapta Budapesten, amikor a Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai Kara díszdoktorává fogadta. Kérjük Istent, hogy áldja meg nagytiszteletű úr itteni szolgálatát gazdagon és viselje ezt a palástot Isten dicsőségére. Csupán az a különös kérésünk, hogy ha valamelyik kisfia, vagy ha éppen a most várt kisbabájuk majd a lelkipásztori hívatást választja, adja nekik tovább ezt a palástot, és kérje őket, hogy ők is váljanak olyan tudós és tiszteletes lelkipásztorokká, mint akik ezt a palástot viselték. Áldást és békességet kívánunk szeretettel!” Ezt követően  Dr. Gaál Botond nyugalmazott egyetemi tanár Dr. Czeglédy Sándor professzor palástját a Füredi úti gyülekezet lelkipásztorának vállaira helyezte.

Immáron új palástjában a gyülekezet lelkésze megköszönte a megtisztelő ajándékot és hálát adott Istennek a felújítási munkákért, majd köszönetet mondott a támogatóknak, akik anyagi támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg e felújítás, de háláját fejezte ki a kivitelezők iránt is. Ezt követően a támogatók, majd a kivitelezők számára átadta a gyülekezet ajándékát, egy bekeretezett festményt, amelyet Pótor Mirjam festett.

Az ajándékok átvételekor a felújítási munkák generálkivitelezője, Balogh Zsolt is köszöntötte a gyülekezetet.

A hirdetéseket és a záró éneket követően az ünneplő gyülekezet az altemplomba vonult, ahol megterített asztal várta az érkezőket finom töltött káposztával, salátákkal és húsokkal, süteményekkel, amelyek elkészítéséért ezúton is köszönetet mondunk a Füredi úti gyülekezet tagjainak.

 Dr. Bakó Józsefné

(Fotó: Andics Árpád és Barcza János)

 

dav

You may also like...