Júliusi hírlevél

Kedves Testvéreim!

A koronavírus átszervezte egyházmegyénk Presbiteri Szövetségének éves programját. Istennek legyen hála, hogy az ez évi ciklusban négy alkalmat meg tudtunk tartani a presbiter-továbbképző alkalmainkból. Március óta, a rendkívüli helyzet miatt bezáródtak a fizikai kapuk, nem tudtunk találkozni, de hiszem, hogy megnyíltak a lelki ajtajaink és lélekben, imádságokban együtt lehettünk.

Isten iránti hálával köszönjük az Egyházmegye Elnökségének építő és támogató segítségét a presbiter-továbbképző alkalmak zavartalan véghezviteléhez. Köszönjük, hogy a valamennyi alkalomról készített írásos anyagot és programot az egyházmegye honlapján közzé tették mindenki örömére és épülésére.

Hiszem, hogy lélekben együtt imádkozhattunk, és hogy pünkösd óta együtt adhattunk és adhatunk hálát Istennek, hogy újra megnyitotta előttünk nem csak a szívét, hanem annak lehetőségét is, hogy a templomaink ajtajai újra kinyílhassanak. Sajnos a jelenlegi helyzet sem mondható gondmentesnek, hiszen körülöttünk lévő országokban nagyon nagyfokú a megbetegedések száma, ezért nekünk is nagyon bölcsen és körültekintően kell élnünk, utaznunk. Imádkozzunk népünkért, egyházunkért, és testvéreinkért. Készüljünk fel a szolgálatunkban arra az eshetőségre, hogy ránk tőr a vírus újabb hulláma. Legyünk éberek, megfontoltak, de nem elkeseredettek, hiszen az Ige is arra biztat, hogy álljunk meg hitünkben és tekintsünk az Úrra, mert Ő harcol értünk, helyettünk és megszabadít a hóditó, a sátán és a bűn rabságából.

A nyári hónapokban mindenkinek jó pihenést, nyaralást és biblikus, Istennek tetsző felkészülést kívánok az előttünk álló továbbképző évre. A nyitó- és az azt követő alkalmakról a DREM Presbiteri Szövetség elnöksége időben ad tájékoztatást a szokásos kommunikációs csatornákon.

Végül, de nem utolsó sorban, hordozzuk imádságainkban az előttünk álló egyházkormányzati választásokat! Imádkozzunk, hogy Isten tegyen bölccsé mindenkit a jelölésben, választásban és adja, hogy minden ezirányú tevékenységünk békességben menjen végbe.

Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk vezérlő és őriző pásztora!

Debrecen, 2020. július havában

Áldáskívánással:

Török Csaba Pál
a DREM Presbiteri Szövetség elnöke

You may also like...