Debrecen-Nagysándor-telepi Református Egyházközség

A Nagysándor-telep Debrecen központi belterületén belül, annak nyugati részén, helyezkedik el. Az elsősorban kis telkeken földszintes családi házakkal beépített terület a város legsűrűbben lakott kertvárosi övezetei közé tartozik. Az ipartelepek közé ékelődő – korábban Téglavetőnek is nevezett – városrész benépesítői a 19-20. század fordulóján a legszegényebb társadalmi rétegek voltak. A helyzet mára sokat változott, a telep népessége a Debrecenre jellemző korszerkezethez képest kedvezőbb, fiatalosabb. A városrész kialakulása óta mindig lakófunkciót töltött be, az elmúlt években pedig egy új lakópark létesült, mely az ipari területek további bővítésével elindította a városrészt a fejlődés útján.
A református gyülekezet megalakulása előtt évtizedeken át a Mester utcai egyházközség lelkészei tartottak istentiszteletet az ott élő reformátusoknak. Az 1949. évi megalakulásról a vonatkozó esperesi jelentés számol be, megemlítve a lelkipásztor szenvedélyes gyülekezetépítő erőfeszítését és az egyházközség kétséges anyagi helyzetét. A gyülekezet indulásánál a nagytemplomi egyházközség lelkészei segítettek. Az első évtizedekben az istentiszteleteket a gyülekezeti házban tartották egészen az államosításig. Ezután a Kishegyesi úti általános iskolában szervezték az alkalmakat.
Az 1980-as években a városrészen folyó építkezések és a lakosság számának megnövekedése szükségessé tette a templomépítést. 1985-ben épült fel a Pósa utcai templom és a vele egybeépített parókia, mely otthona lett a Nagysándor-telepi missziói gyülekezetnek.
A mintegy százhúsz férőhelyes templom Kálmán Ernő építész tervei alapján épült. A 8X12m-es templom tégla és üveg falaira famennyezet borul. A 17,5 m magas torony, hegyes toronysisakjával a kelet-nyugati irányú épület tetejének közepén áll. A templom belsejét –berendezését és díszítését – Bartha Zsuzsa ötvösművész tervezte. Harangja nincs a templomnak.
2015-ben, a helyi lakosság számának növekedése valamint a gyülekezet erősödése újabb lépésre kényszerítette az Egyházközséget. Az Egyházmegye és az Egyházkerület támogatásával a régi parókia helyén egy a templommal egybekötött új gyülekezeti központ építése indult el. A China Tibor építész tervei alapján épülő három szintes épületrészben gyülekezeti terem, ifjúsági klubhelyiség, gyermek foglalkoztató, kiszolgáló helyiségek és a parókia kap majd helyet. Az Egyházközség célja, hogy a jelen istentiszteleti és bibliaórai alkalmak mellett szolgálata a jövőben olyan alkalmakon keresztül is kiteljesedjen, mint gyermek-istentisztelet, édesanya-gyermek klub, fiatalok bibliaköre stb.

Iszlai Endre lelkipásztor

Elérhetőség:
4031 Debrecen, Pósa u. 23.
E-mail: debrecen-nagy.sandor.telep@reformatus.hu
Mobil: 06 30/416-8957