Újlétai Református Egyházközség

Újléta, a hajdúsági torma egyik legkitűnőbb termőhelye, Debrecentől légvonalban mintegy 16 km-re délkeletre fekszik, Vámospércs és Létavértes között. A falut 1865-ben alapították hajdúvárosokból érkező telepesek, akik a kezdetekben a Kálló folyócska partján tartottak istentiszteletet. Itt korán megszületett az az elhatározás, hogy templomot építsenek Isten dicsősségére. Ennek előkészítése több mint két évtizedig tartott. Balogh Péter tiszántúli püspök engedélyével e célból országos gyűjtést tartottak. Az újlétai presbiterek áldozatos módon településről településre mentek gyűjteni az adományokat. Még Jókai Mór is támogatta a Kapusi János és Katona Mihály által tervezett templom felépítését, amely végül 1892 őszére készült el.
A 9,5×20 méteres templomtérben öt padcsoportban a fakarzattal együtt 350 ülőhely található. A templom orgonáját Angster József építette be 1927-ben. A 26 méter magas toronyban két, Walser Ferenc által öntött harang található: egy 250 kg-os (1870) és egy 350 kg-os (1925). Az egyházközség fenntartására a templomtorony aljában egy elkeríthető, magas helyiséget hoztak létre, az ún. „gabonabankot”, s itt tárolták az egyházi adó gyanánt befizetett gabonát.
Jelenleg gyülekezetünknek mintegy 300 választójogú tagja van, amelynek vezető testülete a 12 tagú presbitérium. Rendszeres alkalmaink (vasárnapi istentisztelet 10 órától, csütörtöki bibliaóra 8 órától, hitoktatás óvodától általános iskola 8. osztályáig, gyermek-istentisztelet) mellett évente többször szervezünk kirándulásokat, gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, versenyekre felkészítést, nyáron ifjúsági hetet. Hála van a szívünkben azért is, hogy 2012-re megújulhatott pályázat útján az újlétai ősök által épített impozáns templomunk és annak környezete.

Keresztyén Károly lelkipásztor

Elérhetőség:
4288 Újléta, Magyar u. 27.
Tel.: 52/211–813
E-mail: ujleta@reformatus.hu