Tépei Református Egyházközség

A tépei templom több szakaszban épült, az 1635, 1745, 1788-as évszámok maradtak fenn a templomépítéssel kapcsolatban. A volt fatorony helyett 1800-ban építette a gyülekezet a mostani tornyát, amely újra tetőztetett 1842-ben. Ekkor még fából készült körgalériás sisak volt a tornyon. A templom épületében és a toronyban, a 90 cm-es falakban található több millió tégla mind el van látva dátummal és Tépe monogrammal. A templom országos műemléki védettséget élvez.
Gyülekezeti házunk eredetileg lelkészlakásnak épült 1867-ben. Tépének és azon belül gyülekezetünknek egyik legnagyobb kincse a 18. században épült parókia. Bolthajtásos téglaépület, parasztbarokk stílusban. Csaknem megsemmisült ez a szép kis ház, de 2007-ben a történelem Urának segítségével felújíthattuk műemlék parókiánkat. Ma tájházként is funkcionál.
A tépei reformátusok egyházi dalárdájukat – Tépei Dalos Egyesület – 1890-ben alapították, amely 1955-ig működött. Volt időszak, amikor a közös éneklésben negyvenen vettek részt. Egyensapkájuk, a Bocskai sapka először tollal, majd árvalányhajjal díszítve rangot jelentett. A Dalárda az éneklés megszerettetésén túl a közösségi szellem alakításában is nagy szerepet játszott. Mindig egyházi énekkar volt, de szívesen énekeltek magyar népdalokat, nótákat, hazafias énekeket is. Rangot jelentett dalárdistának lenni, mert nem vettek fel mindenkit. 1990-ben Szöllősi Olivér énektanár-iskolaigazgató és Szőllősi Imre polgármester elhatározta, hogy újraélesztik az énekkart. Azóta rendszeres résztvevői a gyülekezeti és községi rendezvényeknek. A szolgálatokért kapott adományokat a templom és a gyülekezeti ház karbantartására fordították. Egyházi és nemzeti ünnepeken és minden temetésen szolgálnak.
Az istentiszteleti alkalmak vasárnap 10 órától kezdődnek, szerdán 17 órától bibliaóra, csütörtökön 18 órától Dalárda próbákat tartunk. A gyerekeknek minden nyáron egyhetes bibliaismereti tábort rendezünk, tanév közben pedig az ünnepkörökhöz kapcsolódóan vasárnapi iskolás programokat szervezünk. 2012-ben indult a Tépei Református Szociális Szolgálat házi segítségnyújtása.

Oláh Attila lelkipásztor
Elérhetőség:
4132 Tépe, Fő út 1.
Tel.: 54/412–155
E-mail: tepe@reformatus.hu