Pocsaji Református Missziói Egyházközség

A pocsaji református gyülekezeti élet kezdete egyes adatok szerint a 16. század második felére, 1560-ra tehető. 1743-ig a községben csak református gyülekezet volt. A jelenlegi templomot 1801-ben építették. A templomban 350 ülőhely van. A templomnak 1892-ig két harangja volt, ekkor öntették a harmadikat. A legnagyobb 600 kg-os volt e felirattal: „Akármit cselekesztek az Isten dicsőségére cselekedjétek.” A középső harang 370 kg-os volt, felirata: „Ha az Úr szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.” A harmadik harang 180 kg súlyú. „Közeledjetek az Úrhoz és közeledni fog hozzátok.”A harangok közül a két nagyobbik 1917-ben a hadvezetőség által elszállíttatott. A kicsi, 180 kg-os harang maradt, ami 1892-ből való, ezzel a hitvallással: „Isten dicsőségére, tagjai munkás hitének ébrentartására öntötte a pocsaji ev. Reform. Anyaszentegyháza.” A mai második nagy harangot az egyházközség 1922-ben öntette, 306 kg-os, e felirattal: „A hatalmas Isten dicsőségére öntették közadakozásból a pocsaji ref. gyülekezet hűséges tagjai az 1922. évben. Szlezák László harangöntő által Budapesten.” A második oldalán pedig: „Jertek imádjuk az Urat.” A Barta család pedig egy 610 kg-ost adományozott, ami pedig a II. világháború áldozata lett. Az orgona, amelyet Angster József és fia készített, „a szerződésnek megfelelő szép és jó munka”. 1909. február 14-én orgonaavatási ünnepéllyel adták át.
Gyülekezetünk több mint 1000 tagot számlál, a választói névjegyzékben azonban csak 233 fő szerepel. A vasárnapi istentiszteletek délelőtt 10 órától kezdődnek. Az idősek klubjában minden második héten csütörtökön 10 órától tarjuk alkalmainkat. A vasárnapi istentiszteleteken kívül rendszeresen tartunk házi istentiszteleteket, bibliaórát, és a helyi idősek klubjában is alkalmakat, valamint heti rendszerességgel gitároktatáson és ifjúsági bibliaórát vehetnek részt a fiatalok. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi görög katolikus gyülekezettel, akikkel rendszeresen szervezünk közös alkalmakat is.

Kurta Szabolcs lelkipásztor

Elérhetőség:
4125 Pocsaj, Petőfi u. 81.
E-mail: pocsaj@reformatus.hu