Nagylétai Református Egyházközség

Gyülekezetünk a román határ mellett, Létavértesen található. Keletkezésének körülményeiről és annak pontos idejéről adatok nem maradtak, annyi bizonyos, hogy már a 16. század második felében kialakult egyházi élet volt, amelynek kezdete az 1560-as évekre tehető. Az Egyházközség jelenleg a Debreceni Egyházmegye egyik legnagyobb nem Debrecenben lévő gyülekezete.
A jelenlegi templomot Matyi György tervezte, 1807–1813 között épült. Orgonáját Kiszely István építette 1868-ban. A templom késő barokk stílusú műemlék, tornyában öt harang hívogat az istentiszteletre. A gyülekezet 2009-ben kezdte el a templom felújítását. Először a tető átfedése készült el, majd 2010–11-ben a külső homlokzat és a torony teljes felújítása. A templom 200 éves évfordulójára (2013) a belső felújítást is elvégeztettük, így immáron megújulva, megszépülve szolgálhatja az épület Isten ügyét.
A gyülekezet parókiája és egyben gyülekezeti háza 1929-ben épült, mely a település és a főtér egyik legszebb épülete. 2008-ban a hívek áldozathozatalából és közös munkával sikerült kívül-belül felújítani, modernizálni. 2014-ben, egy pályázat segítségével sikerült gyülekezeti házunkat bővíteni, mely lehetővé tette csoport-foglakozások, szeretetvendégségek méltó helyen és módon való megtartását, lebonyolítását.
A gyülekezetnek 24 tagú presbitériuma van. Működik gyülekezeti énekkar, valamint minden iskolai osztályban és óvodai csoportban van hitoktatás. Az elmúlt években elindult fizikális építkezés mellett a lelki építkezést, közösségépítést is fontos feladatának vallja a presbitérium. Számtalan közös program, kirándulás, gyülekezeti tábor, közös főzések, erősítik a gyülekezeti összetartozást.
2011. július 1-jével az egyházközség átvette az önkormányzattól a helyi Idősek Otthonát. Itt is igyekszünk kellő lelki, hitbeli tartalommal megtölteni a kapott kereteket, összesen több mint 250 főről gondoskodva. A tettre kész presbitérium, megpezsdült gyülekezeti élet, áldozatra kész gyülekezeti tagok mellé Istenünk áldását kérve hisszük és reméljük, hogy tovább épülhet testben, lélekben és hitben gyülekezetünk.

Hadházi Tamás lelkipásztor

Elérhetőség:
4281 Létavértes, Árpád tér 4.
Tel.: 52/376–517
E-mail: nagyleta@reformatus.hu