Monostorpályi Református Egyházközség

A mai templom helyén a 13. században román stílusban épített, kétszeresen ívelt templom állt, mely 1551-ben a reformátusok használatába került. Mint református gyülekezet 1621-ben már szervezett életet éltek. A török pusztítása miatt 1715-ben teljesen újonnan települt a falu. A régi templom megmaradt falait 1740 körül egy tűzvész elpusztította, helyén később új templom épült. Az 1890-ik évi jelentés ezt mondja: „A templom téglából készült, kezdődött az építése az 1786-ik évben. Van mennyezete, de nincs benne kar, a népnek elégséges. Nincs kőkerítése. A torony az 1802-ik esztendőben kezdődött téglából, s elvégződött az építése 1807-ben. Falának magassága 8 klofter.”
A kelet–nyugati tengelyű templom keleti vége félköríves záródású. A nyugati falsávokkal díszített homlokzatából félig kilépő órapárkányos tornya 22 m magas. A famennyezetet 1863-ban festették be legutóbb. A 10×20 méteres belső terében a 4×8 méteres északi oldalhajóval együtt 350 ülőhelye van. 2 manuálos orgonáját Rieger Otto 1934-ben készítette, 6 változattal. A templomnak 3 harangja van: a 420 kg-os és 220 kg-os harangot Szlezák Lászó öntötte 1923-ban Budapesten, a 104 kg-osat Thúry János 1900-ban, szintén Budapesten. Ez utóbbi felirata: „Isten dicsőségére és férje emlékére önttette ö. Holló Juliánna.”
Az istentiszteletek mellett Bibliaiskola keretében, óvodai és iskolai hittanórán, konfirmációi előkészítőn, evangélizációs és hitmélyítő alkalmakon igyekszünk közvetíteni az evangélium örömhírét, hogy az minél többekhez eljusson. Testvérkapcsolatot ápolunk az erdélyi Magyarszováti Református Egyházközséggel: így erősödhetünk református hitünkben és magyarságunkban.
Rendszeres alkalmaink: vasárnap 10 órától istentisztelet a templomban, télen a Gyülekezeti Házban. Csütörtökön 17.00-tól Bibliaóra/Bibliaiskola/Énektanulás, Video-vetítés (heti váltásban, októbertől májusig).
A jövendőre nézve Isten megtartó kegyelmét kérjük életünkre, szolgálatunkra.

Karcza Sándor lelkipásztor

Elérhetőség:
4275 Monostorpályi, Kossuth u. 49.
Tel.: 52/393–437
E-mail: refmonostor@gmail.com / monostorpalyi@reformatus.hu