Mikepércsi Református Egyházközség

A Mikepércsi Református Egyházközség története a magyarországi reformáció korai időszakára nyúlik vissza. 1570-ből származik a gyülekezetre vonatkozó első adat. 1749-től folyamatosan vezetik az anyakönyveket. Lelkipásztorait 1754 óta az anyakönyvek alapján ismerjük. 1793–95-ben a Mihálykáról idekerült Kovács István lelkipásztor idején felépítették a templomot. A barokk stílusú templom vélhetően korábbi előzményeket felhasználva épült. Az Alföldön jellegzetes egyhajós, síkmennyezetű, oldalbejárós toldalékkal kialakított templom előtt kétemeletes, négyszögű torony áll. A négy fiatoronnyal készült toronysisak az erdélyi református fatemplomok hatását tükrözi. 1968-ban a templomtornyot átépítették és újrazsindelyezték. A későbbi műemléki helyreállítás során visszaállították az eredeti tűzőrfigyelő körüljárót is. A templom ékes bizonyítéka – a nyírbátori haranglábhoz hasonlatosan – Erdély szellemi és építészeti hatásának. 1824-ben épült az orgona. Harangját 1718-ban Nagyváradról hozatták. A templom 1969-től műemlék.
A gyülekezet presbitériuma jelenleg 12 tagú, az egyházfenntartói járulékot fizetők száma 142 fő. A korábban lakhatatlan, minősíthetetlen állapotban lévő parókia teljes korszerűsítése és felújítása 2010 és 2012 között történt meg. A templom szomszédságában álló, 1980-as években épített Gyülekezeti Ház pályázati forrásból teljes mértékben felújíttatott. A munkálatok 2012 decemberében fejeződtek be. A megújult épület korszerűsítésének eredményeként egy minden tekintetben értékes közösségi térrel gyarapodott a gyülekezet, s ezáltal a falu közössége is.

Czapp József lelkipásztor

Elérhetőség:
4271 Mikepércs, Szabadság u. 2.
Tel.: 52/398–155
E-mail: mikepercs@reformatus.hu