Konyári Református Egyházközség

Konyár ősrégi település a Kék Kálló mellett. A templomot eredetileg román stílusban építették a 12–13. század fordulóján, melyből mára csak a torony maradt fenn épen. A reformáció a 16. század második felében éri el a községet, majd 1600 körül a földesúr, Bocskai István a református gyülekezet részére adja át a templomot, melyet átalakított. A török dúlások során 1660-ban Szejdi Ali, temesvári pasa embereivel felégette a községet templomával együtt. Nem pusztult el teljesen, a kormos falakat nádtetővel fedték le és így használták. A templom felújításához 1741-ben kezdtek hozzá Mária Terézia engedélyével. A munkálatokkal 1744-ben végeztek. A gyülekezet számának növekedésével még három esetben bővítették a templomot. A szószéket 1893-ban diófából készíttették. Az orgonát Országh Sándor készítette 1908-ban tíz változattal, de ez a II. világháborúban sérülést szenvedett. Három harang van: az 502 kg-ost Szlezák Ráfael utóda öntötte 1959-ben Rákospalotán, a 350 kg-ost Thúry Ferencz 1908-ban Budapesten, a 97 kg-ost Seltenhofer Frigyes 1926-ban Sopronban.
A Templom u. 26. sz. alatt található parókia épületét 1766. július 15-én kezdték építeni. A régi középkori plébániát elbontották az alatta lévő pince kivételével, és erre a pincére építették rá a máig is fennálló épület eredeti részét. A Rákóczi u. 26. sz. alatt lévő egyházi ingatlan az 1948-as államosításig református elemi népiskolaként szolgált. Az elvett épületet az egyházközség 1996-ban kapta vissza, jelenleg a Kurucz Albert Falumúzeumnak ad helyet. Ezt az épületet 1823-ban kezdték építeni és berendezéseivel együtt mintegy 2 esztendő alatt készült el. 1843-ban újították a falait 1600 vályoggal magasítva.
A Rákóczi u. 16. sz. alatti volt fiúiskola kártalanításából a Templom u. 26. sz. alatti parókia kertjében új gyülekezeti ház épült, amit 2011-ben használatba vettünk. Korszerű, energiatakarékos épületben tarthatjuk a felnőtt és a gyermek alkalmakat, magasztalhatjuk Istent nagy jóságáért. Az egyházközség alkalmai: istentisztelet vasárnap 10 órai kezdettel, bibliaóra szerdán 16 órai kezdettel, Hivatali órák ideje: hétfő, kedd, szerda 13:00 – 15:00 óra között.

Szilágyi János lelkipásztor

Elérhetőség:
4133 Konyár, Templom u. 26.
Tel.: 54/413–081
E-mail: konyar@reformatus.hu