Kokadi Református Egyházközség

Kokadon, amely egy 690 lelkes, határ menti kis falu, az emberek túlnyomó többsége a mezőgazdaságból él. Három felekezet van jelen a községben: a görög katolikus, a református, és 2010-ben, 11 év után újra megnyitotta kapuit a baptista imaház is. A 27 méter magas református templom 1820-ra épült fel, késő barokk stílusban. A toronyban két harang lakik, egyenként 330 kg és 170 kg súlyúak.
A Kokadi „Evangélium szerint Reformált Szentegyházban” szolgáló prédikátorok nevei az 1767-es esztendővel kezdődnek, az azelőtt szolgáltak nevét homály fedi. A leghosszabb ideig, 40 évig, Csontos László szolgálta az egyházközséget, aki az Érmelléki Református Egyházmegye esperese is volt. 1869-ben lett az egyházközség beiktatott rendes lelkésze. Szolgálata idején épült a jelenleg is álló parókia épülete, a régi iskolaépület és a többi melléképület is. 1908-ban bekövetkezett haláláig itt szolgált.
A lelki munka fontosabb célkitűzései napjainkban: a gyülekezet erősítése, mind hitben, mind létszámban, lelkigondozói beszélgetések, családlátogatások és az igehirdetések által; a gyermek- és ifjúsági munka kialakítása, illetve a roma kisebbség elérése az evangéliummal. Ezeket a célkitűzéseket rendszeres és rendkívüli alkalmak szervezésével igyekszik elérni a gyülekezet szolgáló közössége. A mezőgazdasági munka jellegéhez való alkalmazkodás okán hétközi alkalmunk csütörtökön este van, vasárnapi istentiszteletünk pedig délelőtt 10 órakor. Emellett számos, gyermekek és felnőttek számára szervezett programot szervezünk (bibliaiskola, kirándulások, más gyülekezetek meglátogatása, gyermekklubok, ifjúsági programok), amelyek lehetővé teszik, hogy a gyülekezeti tagok kötődése a gyülekezethez szorosabb legyen.

Bozsoky Jonathán Benjámin lelkipásztor

Elérhetőség:
4286 Kokad, Petőfi u. 16.
Tel.: 52/952–711
E-mail: kokad@reformatus.hu