Kismarjai Református Egyházközség

Az egykori mezőváros a szilágysági dombok közül kilépő, majd számtalan ágra bomló, itt-ott mocsárrá szélesedő Berettyó folyó egy kisebb szigetén alakult ki. Kismarja utolsó földesurai a Bocskai család tagjai voltak. 1522-ben már Bocskai György, Kismarja és a hozzá tartozó részbirtokok földesura, aki maga is itt lakott a várban, és akinek hatodik gyermeke István, a későbbi fejedelem. A kismarjaiak azt vallják, hogy Bocskai István itt, ebben a faluban született, a várban, mivel a fejedelem önmagát kismarjainak vallotta, és a „Kismarjai” előnevet holtáig viselte. A település 1606-ban szabadalomlevelet kapott híres szülöttétől, melyben felmentette a települést a jobbágyterhek alól, városi rangra emelte és pallosjogot adományozott neki. A református hitre való áttérés 1590-ben történhetett, 1848-ig nem is telepedhettek itt le más felekezetű emberek.
A református gyülekezet temploma a főtéren található. A ma is álló késő barokk stílusú tégla templom 1804-ben épült, de régészeti kutatások bizonyítják, hogy helyén már a 13. században is egyházi épület állt. A korábbi templomok alapjai szépen kirajzolódnak a mai falakon belül. A templom történelmi jelentőségű, 2006 óta látogatható a belső felújítások során feltárt Bocskai-kripta, ahová a nagy fejedelem szüleit is temették. Kismarja három haranggal is rendelkezik. A Bocskai-harangot, melyet Kismarja mezővárosi pecsétje díszít, 1616-ban öntette Sárándi Miklós, Kismarja bírája. A másodikat a Budapesti Harangművek készítette 1923-ban, a legnagyobbat pedig Szlezák László öntötte 1939-ben.
Az egyre csökkenő lélekszámú falu lakói többségében ma is reformátusok. A vasárnapi istentisztelet mellett rendszeres alkalomnak minősül az Idősek Otthonában tartott istentisztelet, a gyülekezeti bibliaóra, valamint az ifjúsági bibliakörök. Úgy a fiatalok, mint az idősebbek számára igyekszünk különféle programokat szervezni, amelyek reményeink szerint a gyülekezet épülését szolgálják. Az önkormányzattal és az általános iskola vezetőségével való jó kapcsolatnak köszönhetően az óvodában és az iskola valamennyi évfolyamában órarendi keretek között folyhat a hitoktatás.

Vida Máté; lelkész

Elérhetőség:
4126 Kismarja, Bethlen G. u. 31.
Tel.: 52/419–015
E-mail: kismarja@reformatus.hu