Hosszúpályi Református Egyházközség

A hosszúpályi református templom 1867 és 1897 között épült romantikus stílusban, Kocsi Sámuel tervei alapján a régi templom helyén, amely már annyira megrongálódott, hogy felújításra alkalmatlanná vált. Legutolsó felújítására 2002-ben került sor. A templom előtt látható a templomépítő lelkész, Báthory István síremléke, aki 37 évig volt a gyülekezet lelkésze. A templomban három emléktábla is hirdeti az ősök emlékét: az egyik a gályarab-prédikátor Kocsi Csergő Bálint emlékét őrzi, aki élete végén, 1698 és 1713 között volt hosszúpályi lelkész; a másik emléktábla, „az anyaszentegyházat bőkezűen támogató” Bernáth családnak állít emléket. A harmadik az orgonán található, hirdetvén, hogy e hangszeren játszott Liszt Ferenc 1879-ben. A hét regiszteres, egy manuálos, Nagyváradon készült hangszer eredetileg a római katolikus templomban állt. A katolikus patrónus, Zichy Géza azonban, Liszt Ferenc javaslatára, új hangszert készíttetett, s így a régi a református templomba került. Felújítására szintén 2002-ben került sor, ekkor került át a szószékkel szembeni karzatról jelenlegi helyére.
A templom mellett található a Gyülekezeti Ház és a parókia. Előbbi 1999-ben készült el, több mint 100 férőhelyes, istentiszteletek tartására alkalmas, többfunkciós gyülekezeti terem, iroda, tanácsterem, komputerszoba, ifjúsági terem, vendégszoba, konyha és mellékhelyiségek szolgálják a gyülekezeti élet rétegalkalmait. A hozzá tartozó parkosított kert tavasztól őszig gyülekezeti és ifjúsági szeretetvendégségek és programok helyéül is szolgál. A parókia 2004-ben épült, a régi lelkészlakás helyén.
Gyülekezetünkben több szinten folyik a közösségépítő munka. A vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken túl az óvodai, iskolai hitoktatástól kezdve, a konfirmandus és ifjúsági fogaklozásokon át, az Idősek Otthonában végzett szolgálatokig. 2005 őszétől kamarakórus szolgálja és színesíti a gyülekezeti alkalmakat. Hagyománnyá vált alkalmak gyülekezetünkben: kerti ünnepség újkenyérért való hálaadáskor; gyászolók vasárnapja halottak napja alkalmából; karácsonyi és nagyheti zenés istentiszteletek.

Balogh Barnabás lelkipásztor

Elérhetőség:
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 24.
Tel.: 52/375–435
E-mail: hosszupalyi@reformatus.hu