Hajdúszováti Református Egyházközség

1608-ban Szovát református egyházként szerepel. 1640–44 között téglából építettek templomot, melyet erődfallal vettek körül. 1745-ben a templom mellé tornyot építettek. Ekkor épülhetett a lelkészlak is, neobarokk stílusban. A jelenlegi templom 1785–87-ben épült meg, neobarokk stílusban, belül 6 téglaoszlop tartotta boltozattal. 1805-ben a boltozatot tartóoszlopaival együtt vissza kellett bontani. 1857–61 között a templomot klasszicista stílusban átépítették, a keleti oldalon a félköríves (apszis) résszel bővítették. 1861-ben a toronytestet megmagasították, de a toronysisak csak 1898-ban készült el. Az úrasztalát Kardos Sándor készíttette1864-ben.1886-ban Kardos József és neje Csorba Zsuzsanna, Országh Sándor orgonaépítővel, 8 regiszteres mechanikus orgonát építtetett, melyet 1907-ben pneumatikus rendszerűvé építtetett át.
A II. világháború idején a tornyot német katonák szétlőtték. A toronycsonkot 1975-ben özv. Eszenyi Ferencné adományából 25,7 m magasságig visszaépítették, és ideiglenes sátortetővel fedték be. A II. világháború utáni évtizedekben a templom állaga leromlott. Az orgonát „jóakaratú” emberek tönkretették. A folyamatos beázások miatt a templomhajó mennyezete a torony melletti részen 1992-ben beszakadt. 1995–2001 között a templom teljes felújítása elkészült. 2001-ben a toronysisak is megépült. Közben 1998-ban új parókia épült. A régi parókián gyülekezeti terem és falumúzeum lett kialakítva. Az új,15 regiszteres mechanikus orgona 2003-ban készült el, a régi orgona „szekrényében”.
Ugyanebben az évben 50 férőhelyes bentlakásos idősek otthonát épített a gyülekezet. 2009-ben alakult meg a gyülekezet énekkara. A gyülekezetben Nőszövetség, és ifjúsági csoport tevékenykedik. A reggeli áhítatokra, csütörtöki bibliaórákra, a szombati „ifire” és a vasárnapi istentiszteletekre szeretettel várjuk az érdeklődőket. „Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé (Istené) a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róm11,36)

Ferenczi Pál lelkipásztor

Elérhetőség:
4212 Hajdúszovát, Ady Endre út 14.
Tel.: 52/358–563
E-mail: hajduszovat@reformatus.hu