Hajdúbagosi Református Egyházközség

A 13. század második felében a vidék egyik legnagyobb faluja. A tatárjárás előtt már temploma volt a községben, de ez elpusztult. A 15. században gót stílusú temploma ismert. A 16–17. század harcaiban lerombolódott, de újjáépítették. A megmaradt keleti falat meghagyták: a keskenyebb, egykori szentély a nyolcszög három oldalával záródik, melynek három kéttagú pillére van. A templomot nemcsak újjáépítették, hanem át is alakították református templommá, ezért elbontották a déli oldalon lévő sekrestyét, a sekrestyétől a szentélybe vezető ajtót és ablakot befalazták. Az újjáépítés és átalakítás olyan nagyméretű volt, hogy sokan úgy gondolták, hogy az egész templomot ekkor építették.
A torony 1782-ben épült. A torony tövének négy szögletén négy kistorony állt. 1805-ben a tornyot a hajóval összeépítették. A tornyot 1884-ben egy emelettel magasították. 1768-ban az északi oldalon partikust építettek. Ezt a templomot 1944. október 17-én a Debrecenért folytatott harcok következtében bombatalálat érte. Ugyanis a toronyban volt a német katonák megfigyelő állása. Ez okozta a templom nagy pusztulását. A templom le- és kiégett, csak a négy üszkös fal maradt, a torony is a második emeletig megsemmisült. 25 évbe telt az újjáépítése. A két karzat és orgona mind a mai napig hiányzik. Nagyobb felújítási munkát 1996–2001 között végeztünk, majd pályázatot nyerve egy teljes külső és részleges belső felújítást sikerült megvalósítani az épületen 2014-ben. A templom így régi fényében tündököl és igazi ékköve Hajdúbagos településének.
A gyülekezet aktív hit és közösségi életet él. A vasárnapi istentisztelet mellett a helyi idősek otthonában is jelen vagyunk, óvodai és általános iskolai foglalkozások mellett, felnőtt és ifjúsági bibliai óra, felnőtt és gyermek konfirmációs előkészítő, csigacsináló, filmklub, sőt több generációs sport alkalmak is kerülnek megrendezésre. A heti alkalmak mellett igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni testvérgyülekezeteinkkel és nyári időszakban kirándulásokat, tanulmányi utakat szervezni. Hála Istennek elmondhatjuk, hogy a gyülekezet fiatalodik, hiszen a középkorúak szinte teljesen eltűnt csoportjából csatlakoznak hozzánk a legtöbben. Folyamatosan pályázunk leromlott épületeink felújítására, ám a presbitérium és a gyülekezet a kétkezi munkától sem riad vissza és ha kell, akkor közadakozásból és önállóan próbálja megtenni azt, ami erejéből telik. Mindenkit szeretettel biztatok, hogy látogasson el ebbe a kicsi, ámde élettel teli gyülekezetbe!

Lukács Levente lelkipásztor

Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 118.
Tel.: 06 52 374 254
E-mail: hajdubagos@reformatus.hu