Derecskei Református Egyházközség

A régi településnek már a középkorban egyháza volt. A reformáció előtti templomból a torony alsó része maradt meg az 1776-os újjáépítés idejére. Derecske temploma rézzel fedett tornyával együtt 1843. április 10-én porig égett. A gyülekezet nyomban elhatározta egy új és nagyobb templom építését, melynek alapkövét 1843. június 30-án le is tették a templom keleti végén. Poholni Ferenc debreceni építőmester tervei alapján 1845-re elkészült az új, kelet–nyugati tengelyű templom, korai neobarokk stílusban. A főutcára (47-es főút) néző templom keleti homlokzata klasszicista jellegű timpanonnal, 1000 ülőhellyel rendelkezik.
Értékes, de sajnos jelenleg használhatatlan állapotban lévő orgonáját Mooser Lajos építette 1870-ben. A belső berendezés 1844-ben készült. A szószékkoronát lángot hordozó cserépedény motívum díszíti, mely utalás az igére: „Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta: ’Sötétségből világosság ragyogjon fel’, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, ne magunknak.” (2Korinthius 4,5–7) A toronyban két harang hívogat az istentiszteletekre, mindkettő Szlezák László munkája.
A régi református parókia Derecske legrégibb épülete, 1758-ban épült. A többször átalakított és felújított épületben ma Lelkészi Hivatal működik. Az elmúlt években a gyülekezet nagy gondot fordított épületei felújítására, Isten kegyelméből elkészült a templom tornyának és hajójának átfedése, a Lelkészi Hivatal felújítása, a parókia bővítése, átfedése és hőszigetelése, új melléképület és kerítés is készült. Az említett építkezésekben a gyülekezet presbitériuma és tagjai örömmel és szolgálatkészen vettek részt. Derecskén a református közösségen belül minden korosztály számára tartunk lelki alkalmakat, kisköri foglalkozásokat, bibliaórákat, istentiszteleteket, nemcsak a templomban, hanem a különböző intézmények és civil szervezetek klubjaiban is. A város életében aktívan vesz részt a református egyház. Gyülekezetünk negyedévente megjelenő lapja a Világosság, amelyet minden református egyháztaghoz eljuttatunk.

Varga Zoltán lelkipásztor

Elérhetőség:
4130 Derecske, Köztársaság út 97.
Tel.: 54/410–079
E-mail: derecske@reformatus.hu