Debrecen-Széchenyi-kerti Református Egyházközség

Az egyházközség Debrecen Megyei Jogú Város területén található, az István király téren: a Széchenyi-kert, a Postakert, a Tócóskert és a Tócó-völgy területek tartoznak hozzá. A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése 1948-ban hozott határozatot az egyházközség megalapításáról. 1949–1997-ig a Széchenyi utca 80. szám alatti parókia és a Széchenyi utca 102. szám alatti imaház szolgált a gyülekezet otthonául. Az 1980-as években a Tócóskert területén felépült Debrecen legnagyobb panellakótelepe. Ez a körülményváltozás missziói kihívást jelentett a gyülekezet számára, szükségessé vált egy új, többfunkciós templom megépítése, ahol a hagyományos istentiszteleti alkalmak mellett közösségi-kulturális programok is megvalósíthatóak.
A templomépítés 1994-ben kezdődött, felszentelése 1997-ben történt. A templom nagytermében 300 férőhely, kistermében és karzatán 100-100 férőhely van. Orgonája 2001-ben készült, Albert Péter miskolci orgonaépítő mester munkája. A templom tornyában nincs harang, csupán hangerősítő berendezés; a templom előterében egy 25 kg-os lélekharang szól az istentiszteletek kezdetén, illetve az elhunytakra való emlékezéskor. A templomhoz kapcsolódó gyülekezeti ház 2000-ben készült el, a templom mellett lévő parókia 2009-ben épült.
A gyülekezetnek 500 tagja van. A templomépület többfunkciós jellegéből következően sokrétű gyülekezeti élet és sokszínű közszolgálati működés valósulhat meg az egyházközségben: A templom kör alakú nagyterme istentiszteleti helyszín és hangversenyterem. A templom kisterme kiscsoportos gyülekezeti terem – imaóra, bibliaóra, presbiteri gyűlés, házaspári bibliaóra, női kör, előadások, kórusterem és Kálmáncsehi Képzőművészeti Galéria. A gyülekezeti ház közösségi kulturális színtér: Mindenki Otthona Foglalkoztató Ház – gyermek-istentisztelet, konfirmációs oktatás, ifjúsági óra, játékterem – biliárd, pingpong, csocsó, sakk, társasjáték –, filmklub, zenehallgatás, számítógép-internet, kézművesség. A templomudvar gyermekjátszótér, sportpálya, bográcsozó hely. Az egyházközségben szociális szolgálat működik: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés.

Lovász Krisztián lelkipásztor

Elérhetőség:
4031 Debrecen, István király tér 2.
Tel.: 52/417–528
E-mail: debrecen-szechenyi.kert@reformatus.hu