Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség

A Szabadságtelepi Református Egyházközség a Vámospércsi és a Létai út két oldalán elterülő kertségi területeken szerveződött az 1930-as években. A terület eredeti nevét – Nyilastelep – a parcellázásra került földterület tulajdonosáról, Nyilas István gazdálkodóról kapta. A templom 1935-ben épült. Belterének különlegessége a népi motívumokkal díszített kazettás faszerkezet, valamint a 3 manuálos, 33 regiszteres, 4 nyelvsípsoros, rückpozitívos orgona.
Egyházközségünk választói névjegyzéke 1334 főt számlál. Istentiszteletet vasárnap délelőtt 10 órakor és délután 17 (nyári időszámítás szerint 18) órakor tartunk. A résztvevők lelki épülését szolgálják a csütörtöki bibliaórák, melyek 17 (nyári időszámítás szerint 18) órakor kezdődnek. Minden hónap utolsó péntekjén 17 órakor kátémagyarázatos bibliaórára várjuk az érdeklődőket, valamint a presbitérium számára minden hónap első szerdáján 18 órai kezdettel presbiteri bibliaórát tartunk.
A gyermekek gyülekezetünkbe való betagozódását, lelki és vallási szocializációját a hittanórák mellett a 10 órakor kezdődő vasárnapi gyermek-istentiszteletek is segítik. A konfirmált ifjak számára péntekenként 18 órai kezdettel bibliatanulmányozásra van lehetőség, ahol kötetlenebb formában beszélgethetnek a mindennapi életben felmerülő problémákról Isten igéjének fényében. Negyedévente jelenik meg egyházközségünk Örömhírmondó című újsága, melyben az igemagyarázatok mellett az egyházközségben zajló eseményekről és alkalmakról kaphat széles körű tájékoztatást az olvasó.
Gyülekezeti életünket színesítik az összetartozás fontosságát hangsúlyozó családi napok, előadással egybekötött kulturális és szabadidős tevékenységek és a gyerekek számára szervezett kézműves foglalkozások, nyári tábor és gyerekklub. Egész évre jellemző a muzikalitás, hiszen az év 12 hónapját átölelő zenei programsorozat, valamint az adventi ráhangolódást segítő, koncertekkel egybekötött zenés áhítatok gazdagítják egyházközségünk mindennapjait.

Nagy Gábor lelkipásztor

Elérhetőség:
4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.
Tel.: 52/416–685
E-mail: debrecen-szabadsag.telep@reformatus.hu