Debrecen-Ondód-Macsi Református Egyházközség

Az Ondód- Macsi Református Egyházközség közel 3000 lélekkel és 24 tagú presbitériummal 1949-ben alakult meg. Első önálló lelkésze dr. Rápolty Árpád, aki nehéz időszakban, 1949-től 1976-ig szolgált ebben a kis tanyasi gyülekezetben. A tanyák lakosságát a 60-as években falvakká tömörítették, így alakult meg három kis település: Ondód, Kismacs, Nagymacs.
Az egyházközségnek a nagy debreceni egyházközség építtetett egy épületet, amely Ondódon található, ez szolgált parókiaként és gyülekezeti teremként is. Rápolty nagytiszteletű nyugdíjazása után az ondód-macsi egyházközség gondozását a nagytemplomi egyházközség egykori lelkipásztora, Tankó István vállalta el, aki nyugdíjas lelkipásztorként végezte ezekben a kicsiny gyülekezetekben szolgálatát. A lelkipásztor igehirdetéseivel és tanításaival igyekezett összetartani ezt a gyülekezetet. Halála után Ráczné Veres Sára lelkipásztor lett a gyülekezet missziói lelkipásztora.
Mára a gyülekezet létszáma erősen megcsappant, köszönhetően az elmúlt rendszernek, igaz, Tankó István lelkipásztor vezetésével ébredés indult a gyülekezet életében. Gyülekezetünk létszáma 60 fő körül alakul, presbitériuma 3 fős.
Az egyházközség területén működik még egy óvoda és egy iskola, ahol rendszeres, a tantervbe beépülő hittanoktatás folyik. Istentiszteleti alkalmaink minden vasárnap 9.30-tól Nagymacson a gyülekezetei házban vannak, Kismacson havonta egyszer, a hónap második vasárnapján 11 órakor családi háznál tartjuk. Ondódon minden hónap harmadik vasárnapján 14 órától van istentisztelet.

Nagy Dánielné lelkipásztor

Elérhetőség:
4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert u. 34.
E-mail: debrecen-ondod-macs@reformatus.hu