Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói Egyházközség

Nagycsere és Haláp közigazgatásilag Debrecen városához tartozik, 1300 lakossal. A Tiszántúl egyik legnagyobb tanyavilága volt itt régen, amely mezőgazdasági terményekkel látta el Debrecent. Gazdálkodó, jómódú emberek laktak itt, népes családok, többnyire reformátusok, amit az egyházközség irattárában fellelhető régi fényképek is alátámasztanak. Az itt szolgáló lelkészek a tanyasi iskolákban hirdették Isten igéjét. Nyolc ilyen iskola tartozott ehhez a részhez: a lukaházi, a pipóhegyi, az állóhegyi, a halápi, a Nagycsere 1-es, a Nagycsere 2-es, a szatai és a hármashegyi iskolák. Mindegyik tanyasi iskolához tartozott egy közösség, egy gyülekezet. A nagycserei részen épült a parókia az 1930-as évek végén. A mezőgazdaság tönkremenetele, a központosítások, a Zsuzsi vonat megszüntetése, a tanyasi iskolák bezárása következtében azonban az itt élő gazdálkodó emberek ellehetetlenültek, szegény sorba kerültek vagy elköltöztek. A tanyasi iskolák bezárása miatt a gyülekezet a parókia épületébe kényszerült.
Halápon a gyülekezet Debrecen városától bérel egy nagyobb szobányi istentiszteleti helyet. A gyülekezet választói névjegyzékében 34-en szerepelnek. Vasárnaponként két helyen van istentisztelet: Nagycserén 10 órától, Halápon 14 órától. Csütörtökönként 16 órakor bibliaóra. Minden hónap első vasárnapján a nagycserei 10 órás istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet van.
Az egyházközség Tanyagondnoki Szolgálatot tart fenn, amely 2010 januárjában indult. Ennek a szolgálatnak köszönhetően a Nagycserén és Halápon élő idősek, betegek, elesettek, szociálisan vagy egyéb más körülmények miatt rászoruló emberek eljutnak kórházba, klinikára, rendelésre, vizsgálatokra, önkormányzati hivatalokba, gyógyszertárba, bevásárlóközpontokba. Az egyházközség egy Családi Napközinek is fenntartója. Sem Nagycserén, sem Halápon nincs iskola, így erre a kezdeményezésre is igény mutatkozik. Ennek köszönhetően a gyermekek napközbeni felügyelete helyben történik. A gyülekezet igyekszik lehetőségeihez, erejéhez mérten végezni szolgálatát Isten dicsőségére, országának építésére.

Ifj. Jenei Zoltán lelkipásztor

Elérhetőség:
4002 Debrecen, Traktoros u. 3.
E-mail: debrecen-nagycsere-halap@reformatus.hu