Debrecen-Lencztelepi Református Missziói Egyházközség

A Lencz Géza lelkész-egyháztörténész-rektor nevéről elnevezett városrészen egykor a város gyümölcs- és szőlőültetvényei sorakoztak. Ma már egy új kertvárosi lakóövezetet talál itt, Debrecen délkeleti csücskében, az ide látogató. Az utóbbi két évtized folyamatos építkezései miatt új utcák létesültek Lencztelep, és az egykori egyházas falu, Pac területén, ami nagyban megnövelte a Kerekestelepi Gyülekezet méreteit. Így a Debreceni Egyhámegye és a Tiszántúli Egyházkerület vezetősége a kerekestelepi testvérekkel karöltve 2011-ben templomépítésbe kezdett a Város vezetőségétől használatba kapott Cseresznye utcai telken.
A 2011. október 10-i alapkőletétel után három évig tartó áldozatos munka és sok imádság eredményeképpen felépülhetett a templomot, parókiát és többfunkciós helyiségeket magába foglaló új Gyülekezeti Központ Kováts András tervei alapján. Az újonnan alakuló gyülekezet tagjai az építés ideje alatt a József Attila Általános Iskolában gyűltek össze istentiszteletre és bibliaórai közösségre.
Isten kegyelméből 2014. október 4-én ünnepi istentisztelet keretében sor kerülhetett az épületegyüttes átadására és felszentelésére, majd 2015 áprilisában hivatalosan is megalakult a Debrecen-Lencztelepi Református Missziói Egyházközség.
Gyülekezetünk célja az, hogy Isten Igéjére figyelve, Jézus Krisztust követve Őt dicsőítsük a létünkkel. Olyan közösséggé szeretnénk válni, ahol a már hitre jutott emberek egymást támogató lelki otthont alkotnak, hitükben, református magyar identitásukban egyre inkább megerősödhetnek. Az Istenhez vezető utat mutatva szeretnénk, minél több embert megszólítani az Evangélium üzenetével.
Jelenleg kb. 100 fő tartozik a gyülekezetünkhöz. A vasárnapi istentisztelet és gyermekistentisztelet mellett több állandó hétközi alkalmunk van: bibliaórák és bibliaiskola, amelyek a hitmélyítést és az ismereteink gyarapítását szolgálják. Gyülekezeti délutánok, filmklub, kirándulás, és egyéb programok színesítik az életünket, és teszik lehetővé az Istenhez és egymáshoz tartozásunk megélését.
A templom építésével egyidejűleg a szomszédos telken közösségi tér és játszótér épült, amit a Város vezetőségével közösen működtetünk, és az ott szervezett programokba is aktívan bekapcsolódunk.

Tamás Gergely
lelkipásztor

4030 Debrecen, Cseresznye u. 40.