Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség

A gyülekezet temploma 1886 és 1888 között épült Petz Sámuel budapesti műegyetemi tanár tervei alapján neogótikus stílusban. A vörös színű, klinkertégla külső borítás alapján a templomot a debreceniek csakhamar Verestemplomnak nevezték el, s így él ez ma is a köztudatban. A templomot egyedivé teszi belső kifestése, amelyet késő szecesszionista stílusban készített el Haranghy Jenő, a kor népszerű és kiemelkedő képességű képzőművésze 1936-ban. A secco-k tematikus téma-összeállítását a nemzetközi tekintélyű Csikesz Sándor teológiai tanár végezte. Az alapítástól kezdve egyházrészként működő gyülekezet 1949. január 1-jétől önálló anyaegyházközségként működik.
A gyülekezetnek 600 választójoggal rendelkező tagja van, a taglétszám körülbelül ezerkétszáz főre tehető. A gyülekezeti élet nem pusztán a vasárnap délelőtti főistentiszteletre korlátozódik, hanem sokszínű hétköznapi életet is mutat: korosztályonkénti bibliakörök, zenei élet (Huszár Gál Énekkar, ifjúsági zenei csoport), nőszövetség, két focicsapat, irodalmi kör, zenés kismamakör. A gyülekezeti közösségi élet fontos színterei: a kirándulások, családi-ifjúsági tábor, szeretetvendégségek, batyus vacsorák.
A gyülekezet életét a presbitérium irányítja különböző szakbizottságok bevonásával. A presbitérium munkáját segíti a 2008-ban megalakult és folyamatosan működő Ifjúsági Presbitérium. Honlapunk (www.verestemplom.hu) rendszeres frissítés útján biztosítja az aktuális információkat a gyülekezeti tagok és az érdeklődők felé, Verestemplom című, évente három alkalommal megjelenő periodikánk pedig a gyülekezeti események archiválásán túl igényes beltartalmával komoly missziói feladatot is ellát.

Tóth Tamás lelkipásztor

Tóth-Mihala Veronika lelkipásztor

Elérhetőség:
4024 Debrecen, Kossuth u. 65.
Tel.: 52/537–235
E-mail: debrecen-kossuth.utca@reformatus.hu