Debrecen-Kistemplom-Ispotályi Református Egyházközség

A Kistemplom 1719–1726 között épült Báthory Szabó András és neje hagyatékából. Orgonáját Kiszely István készítette a 19. század második felében, egyetlen adakozó, özv. Auer Andrásné adományából. A templom eredeti hagymaidomú bádogsisakját 1907 tavaszán egy viharos erejű orkán megrongálta, letépte, ezért lebontották, ekkor nyerte el mai bástyaszerű kiképzését, amiért a debreceniek Csonkatemplomnak nevezik. Falai közt jelentős egyháztörténeti esemény zajlott le: 1860. január 11-én itt tartotta nevezetes közgyűlését a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelyen a magyar protestánsok szabadságát elkobzó császári pátens ellen tiltakoztak, eredményesen.
1971-ben a háború pusztítása és az államosítás miatt templomát elvesztett Ispotályi Egyházközség egyesült a kistemplomi gyülekezettel. A korábban az ispotályi részhez tartozó, lendületesen fejlődő tégláskerti városrészben templom és lelkészlakás építését végeztette el, ahol önálló missziói gyülekezet él és szolgál 2005 óta.
A gyülekezet életében fontos szerepet játszik a 2002-ben alakult Kistemplomi Lauda Dominum kórus. A felnövekvő ifjúsággal a Könyves Tóth Mihály Cserkészcsapat is tevékenyen foglalkozik. A vasárnapi felnőtt és gyermek-istentiszteleteken túl hetente hat különböző bibliakör, kétheti és havi rendszerességgel további öt rétegalkalom biztosítja a lelki fejlődést a gyülekezeti tagok és az érdeklődők számára. Évente egy-két alkalommal felnőttek számára konfirmációi felkészülést tartunk, a gyülekezet missziói táborában, a Hajdúszoboszló melletti Keleti-főcsatorna partján pedig táborok és lelki hétvégék segítik a hitben való megerősödést és felüdülést. Rendszeres a családlátogatás, a lelkigondozói tevékenység végzése mellett a diakóniai és szociális szolgálatokat 2011 júliusától idősek klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és családi napközik működtetése által is végzi a gyülekezet.

Zsoldos Tibor lelkipásztor

Birinyi Lilla lelkipásztor

Porkoláb András lelkipásztor

Elérhetőség:
4025 Debrecen, Révész tér 2.
Tel.: 52/342–872
E-mail: debrecen-kistemplom@reformatus.hu