Debrecen-Kerekestelepi Református Egyházközség

A Kerekestelepen már a 20. sz. elején élénk hitélet indult meg. Az itt élő embereknek a református egyház iránti elkötelezettsége és áldozatvállalása mindig is példás volt. Egyházközségünk 1949 óta önálló gyülekezet. Az 1934–35-ben épült templom 300 férőhellyel rendelkezik. Orgonáját Angster József építette, 104 kg-os harangját pedig Szlezák László öntötte. A gyülekezetnek ma több mint 650 tagja van, idős és fiatal egyaránt.
A vasárnapi felnőtt és gyermek-istentiszteleteken túl reggeli áhítatok, esti imaórák, presbiteri bibliaóra, baba-mama kör, ifjúsági bibliaóra alkalmaiba kapcsolódhatnak be a hívek. Évente többször tartunk előadásokat, szervezünk kirándulásokat. Rendszeresen ápoljuk 2005 óta fennálló testvérgyülekezeti kapcsolatunkat a belényesi református gyülekezettel. Évenként rendszeresen szervezünk ifjúsági tábort, tudva, hogy a fiatalok a jövő gyülekezete.
Gyülekezetünkben az ifjúság soraiból verbuválódott kórus és zenekar is működik. Gyülekezeti újság is színesíti a közösségünk életét. A Békesség néven ismert újság évente 4 alkalommal, több mint 700 példányban jelenik meg. A gyülekezeti szolgálat terén feltétlen megemlítendő még a gyülekezeti diakónia, amely szervezetten működik már évek óta 10 felszentelt önkéntes diakónussal, akik nemcsak az egyházközségen belül mutatták már meg áldozatkészségüket, hanem tágabb körben is, úgymint a hajléktalan misszióban, a Szávay Gyula utcán található, önkormányzat által fenntartott szociális otthonnal való kapcsolatban, a cigánymisszióban, és egyéb helyeken. Nagyon jól működik gyülekezeti szinten az intézményes diakónia is, úgymint az Idősek és a Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása, valamint a házi segítségnyújtás. Napi szinten közel 100 embernek segít a megfelelő meleg étkezésben, jóval nagyobb létszámban pedig a közösségbe vágyóknak kínál lelki alkalmakat, kulturális programokat. Gyülekezetünk igazi lelki család és otthon, sok-sok jó érzésű ember számára. Igyekszik minden erejével megőrizni Istenbe vetett hitét és nemzeti összetartó egységét.

Széles Csongor lelkipásztor

Elérhetőség:
4030 Debrecen, Kerekes Ferenc u. 18.
Tel.: 52/471–159
E-mail: debrecen-kerekes.telep@reformatus.hu