Debrecen-Józsai Református Egyházközség

Alsójózsai gyülekezetrész

A templom Somossy József építőmester tervei alapján épült. Az alapkövet 1900. június 10-én tették le, Böőr János lelkész szolgálata idején, az egyházközség közadakozásából és tőkesegélyből. Az új templomot 1902. november 9-én szentelték fel. Korábban ezen a helyen nem volt templom. A régi gyülekezeti termet iskolai tanteremmé alakították át. A templom észak–déli fekvésű, egyhajós, 7×15 méter alapterületű, bejárata közvetlenül a Templom utcáról nyílik. A keleti oldal közepén van egy kis bejárati oldalcsarnoka is. A belső teret sík, vakolt mennyezet fedi. Az ülőhelyek száma 200. A déli homlokzat előtti torony 17 méter magas, 3 harang van benne. A torony felöli oldalon lévő, fából készült karzaton ülőpadok vannak.
A templomnak mindmáig nincs beépített orgonája, a gyülekezeti éneklést egy elektromos hangszer segíti. A 140 kg-os harangot Walser Ferenc öntötte 1925-ben Budapesten. Felirata: Az Alsó-Józsai Műkedvelő Ifjúság önzetlen fáradozásának gyümölcse e harang, hirdesse ez időtlen-időkig: „Összetartásban az erő”. A 80 kg-os „Ilonka” nevű harangot is Walser Ferenc öntötte 1925-ben Budapesten. „Az 1914–18. évi világháborúban elvitt harang helyett Isten dicsőségére öntetett az Alsó-Józsai Műkedvelő Ifjúság és a hívek önkéntes áldozatkészségéből az Úrnak 1925. esztendejében Karla Ödön tiszteletes úr lelkipásztorkodása, Bagdács János gondnoksága, Horváth Sándor főbírósága idejében.” A 25 kg-os kisharangot Schaudt András készítette 1848-ban Pesten. Nem tudni pontosan, hogy mikor és honnan került ez a régi harang Alsó-Józsára, de valószínűleg az Esztárból vásárolt két harang egyike. Az Esztárból vett nagyobbik harangot az I. világháborúban elvitték.
2011-ben megtörtént a templom külső-belső felújítása, komfortosítása. Heti rendes alkalmainkon kívül énekkar, bibliakör, játszóház várja az érdeklődőket, nyáron pedig gyülekezeti kirándulásokat és gyermektáborokat szervezünk.

Gacsályi Zsolt lelkipásztor

Elérhetőség:
4225 Debrecen-Józsa, Deák Ferenc u. 67.
Tel.: 52/386–358
E-mail: debrecen-jozsa@reformatus.hu

Felsőjózsai gyülekezetrész

Az egyházközséget 1880-ban alapították. A templomot 1895-ben Horváth és Biczó nevű építőmesterek tervezték és építették, Böőr János lelkészsége idején az egyház tagjainak közadakozásából és tőkesegélyből. Az elkészült új templomot 1895. december 1-jén, advent első vasárnapján szentelték fel. A templom észak–déli fekvésű, egyhajós, 9×18 méter alapterületű, bejárata az északi homlokzatnál álló 24 méter magas torony alatt van. A keleti oldal közepénél van egy kis bejárati oldalcsarnoka is. A belső teret sík, vakolt mennyezet fedi, 280 fő számára van benne ülőhely.
A déli karzat 1912-ben készült az orgona számára, fából. Az orgonát még ebben az évben Országh Sándor és fia császári és királyi műorgona gyárosok építették Budapesten egy manuállal és nyolc változattal. A II. világháború idején az orgona tönkrement, sípjait széthordták. A gyülekezetnek nem volt anyagi erőforrása a helyreállításhoz. Felújítása 2002-ben történt meg egy holland orgonaépítő mester áldozatkész segítségével és költségén. A templom bejárata előtt, a templomkertben Deák Ferenc faragott szobra áll, melyet Égerházi László fafaragó mester készített 2003-ban.
A toronyban két harang lakik: A 150 kg-os harangot Walser Ferenc öntötte 1926-ban Budapesten, a 40 kg-os műemlék harangot pedig Ulrich Mátyás 1675-ben Eperjesen. Az egyházközség a harangot az esztári egyháztól vette 1897-ben, bár erre nincs bizonyíték. Felirata: „FUDIT ME MATHI ULRIC IN EPPERIES 1675”. A harang ma is kitűnő állapotban van, teljesen üzemképes, használják.
2011-ben nagyarányú felújítási munkálatok zajlottak, megújult mind a templom, mind a gyülekezeti ház, a templomkertben pedig korszerű játszótér várja a gyermekeket. Heti rendes alkalmainkon kívül felnőtt konfirmációi előkészítő, énekkar, játszóház, bibliakör, kézműves kör, nyugdíjas kör működik gyülekezetünkben, nyáron kirándulásokat és táborokat szervezünk, és 2010 óta megrendezésre kerülnek a „Nyitott Templom Egyházi Napok” is.

Gacsályi Zsolt lelkipásztor

Elérhetőség:
4225 Debrecen-Józsa, Deák Ferenc u. 67.
Tel.: 52/386–358
E-mail: debrecen-jozsa@reformatus.hu