Debrecen-Homokkerti Református Egyházközség

A Homokkert elnevezés a környék, mely Debrecen szőlőskertje volt, természeti adottságára utal. A változást a kiegyezést követő gazdasági-ipari fellendülés jelentette. Az infrastruktúra fejlődése sok munkaerőt vonzott. 1904-ben megépült a Homokkerti Református Olvasóegylet (Szabó Kálmán u. 33.), mely könyvtárnak, irodalmi színpadnak, és az istentiszteletnek is helyet adott. Ebben az időben több mint 1000 fenntartója volt az egyházrésznek, melynek vezetői templom építését tervezték, és gyűjtésbe kezdtek.
1932 és 1935 között Kalas Ferenc lelkipásztor vezetésével, Dolhay Imre építész tervei alapján megépült a 28×13,2 m alapterületű templom, 350 ülőhellyel, 27 m magas toronnyal, melyben eredetileg két harang lakott. Ezeket Erdős József gondnok ajándékozta az egyházközségnek. A II. világháború idején a kisebbik harangot elvitette az állam. 2007-ben gyülekezetünk új harangot öntetett, így Isten kegyelméből ma újra két harang zeng a környéken. A karzatra kétmanuálos Angster orgona került.
A parókia épületét az 1930-as évek elején vásárolták meg és alakították át. A lelkészlak korszerűtlenné vált, így 1998 őszén lebontottuk. 1999 tavaszán Kálmán Ernő építész tervei alapján új parókia és gyülekezeti ház épült, mely 2000-ben készült el. Ezt követően a templom teljes külső és belső felújításába kezdtünk, amit éveken át tartó, áldozatos munkával, adományokkal sikerült befejezni.
Tíz éve működik a gyülekezet énekkara, az egyházközség életéről negyedévenként számol be Szőlőtő című lapunk. Gyülekezetünkben is érezhető a gazdasági, erkölcsi válság. Az iskolázott ifjúság jelentős része nem talál munkát Debrecenben. Reméljük, hogy az új idők ezeket a kérdéseket megoldják.
Gyülekezeti alkalmaink: Vasárnap délelőtt 10 órától istentisztelet és gyermek-istentisztelet, 11.15-től konfirmációi oktatás, délután 17 órától istentisztelet. Csütörtökön 17 órától bibliaóra. Az egyházközség területén lévő óvodában és iskolában hittanórákat tartunk. Ifjúsági alkalom és énekkari próbák megbeszélt időpontokban vannak. Igény szerint házi istentiszteletek, úrvacsoraosztás betegeknek, beteglátogatás. Úrvacsorai előkészítő alkalmak heti öt alkalommal. Nyáron angol nyelvű ifjúsági tábort szervezünk.

dr. Kállai Imre lelkipásztor

Elérhetőség:
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 43.
Tel.: 52/438–036
E-mail: debrecen-homokkert@reformatus.hu