A Debrecen-Ebes-Szepesi Református Egyházközségről

Ebes honfoglalás kori település, az Árpád-korban temploma is épült. A középkori falut templomával együtt 1594. július 18-án krími tatárok pusztították el. E régi szent épületnek az alapjait a 1980-as években feltárták a debreceni Déri múzeum régészei, a mai Ebestől délre, mintegy 2 kilométernyire. A török-tatár dúlás után évszázadokon át tanyasi-pusztai körzet volt az ebesi határ, s ugyanígy a szepesi is. Ebből fakadt az egyházi beosztás: Ebes-Szepes összetartozik. 1952-ben alakult meg az akkori tanyaközpontból szocialista községként a mai Ebes. Templom akkor nem épülhetett, s ez meg is látszott az akkori hitéleten. Néhány ember őrizte csak a hit értékeit, s havonta egyszer volt istentisztelet a falu szélén lévő iskolában. Rendszerváltozás után jött a lehetőség a szent hajlék felépítésére. 1997. október 5-én szenteltük fel református templomunkat. A terveket Rácz Zoltán debreceni építész készítette. A fehérfalú, piroscserepes gömbölyű tornyú épület igazi barátságos, hívogató falusi szent hajlék. A templom összesen, karzatával együtt 170 főnek tud ülőhelyet biztosítani. Belső elrendezése „klasszikus” református, azaz a szószék és az úrasztala van a középpontban. Szintén református hagyományként a karzat mellvédjét festett kazetták díszítik, melyeket Buka László debreceni festő-rajztanár alkotott Isten dicsőségére. A templomtoronyban két harang hívogatja a híveket: a 315 kg-os Márton, és a 168 kg-os Mária. Mindkettőt Gombos Lajos őrbottyáni aranykoszorús mester öntötte.

Már a templomépítés folyamán is és felszentelése óta még inkább, a lelki élet fellendülőben van. Évi 30 gyermek és felnőtt keresztelő, konfirmációk, egyházi esküvők is jelzik ezt. Istentisztelet minden vasárnap 3/4 10-től van Ebesen és minden hónap 2. vasárnapján délután 3 órától Szepesen. Óvodai és iskolai hitoktatásban több mint 100 gyermek vesz részt, kikkel évente kétszer templomi műsorral szoktunk készülni. Gyülekezetünkben vannak kiscsoportos alkalmak, bibliaórák is. Van olyan biblia-olvasóköri alkalom is, mely öntevékeny. Ezen kívül van a gyülekezeti bibliaóra. Az ifjúságnak szombatonként van lehetősége az ifjúsági alkalmon részt venni. A középkorúak pedig szerdánként este élhetnek a dolgozók bibliaóráján való részvétellel, havonta egyszer pedig az édesapák gyülekeznek egybe, figyelni Isten igéjére.. Hagyománya van immár az ökumenikus imahétnek, s a minden évben nagyböjt idején megtartott koncertnek. Ősszel minden évben hálát adunk a templomszentelés évfordulóján a lelki hajlékért, s szintén ebben az időszakban gyülekezeti napot tartunk, hogy erősödjön közösségünk.

Mindenkit várunk szép-ékes-áldott templomunkban!

Bukáné Zakar Zsuzsanna lelkipásztor

Elérhetőségünk:
Templomunk címe: 4211 Ebes, Széchenyi tér 4.
e-mail: reformatus.egyhaz.ebes@t-online.hu