Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Templomunk a város talán legforgalmasabb kereszteződésében, az egykori Csapó utcai kapu közelében található. 1873-ban Vecsey Imre és neje Bruckner Karolina vagyonukat a városra hagyták, hogy a Szarvas téren egy helvét templom épüljön. Végül 1912-ben Tóásó Pál tervei szerint neoromán stílusban épült meg, az ébredező szecesszió magyaros stílusjegyeivel díszítve. Ülőhelyeinek száma 800. Harangja – tömege szerint – a magyarországi templomharangok között a 30., Egry Ferenc harangöntő műve. A 20 regiszteres orgonát az Angster és fia orgonagyár készítette. A teret 1898-ban a millennium tiszteletére nevezték el Árpád térnek. Lelkipásztorai közt találjuk dr. Révész Imrét, Makláry Károlyt és dr. Bartha Tibort, későbbi híres püspököket is. 2014. január 18-án ünnepeljük majd templomunk felszentelésének 100. évfordulóját.
A szokásos vasárnapi istentiszteleteinken kívül minden reggel áhítatokat tartunk. Jelenleg három különböző bibliaóránkon túl imaközösségünk és egy jól működő bábcsoportunk is van. Nőszövetségünk elsőnek alakult meg városunkban! Itt kell megemlítenünk a családosok körét, valamint a gyülekezet férfi tagjainak áldozatkészségét is. Presbitériumunk 15 fős.
A Déri Múzeum Baráti Körével és annak, Holló László Hagyományőrző Tagozatával vagyunk szoros együttműködésben. Célunk egy őszinte hangvételű, közvetlen, családias közösség kialakítása, ahol egymás hite által épülve, örömmel élhetjük meg hitünket, mint akik tudják: „az Isten szeretet” (1János 4,8).

Veres János lelkipásztor

Elérhetőség:
4028 Debrecen, Kassai út 12.
Tel.: 52/412–801
E-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu