Beszámoló a Vértesi hittantábor záró istentiszteletéről

„Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította azt”.

(1 Mózes 50:20).

Hittantábor Vértesi Református Egyházközség 2021. július 5.-11.

Fizikailag ugyan elfáradtunk, szellemileg meggazdagodva feledhetetlen élményekkel, Isten áldását élvezve értünk a hét végére. A meleg ellenére is minden nap hálát adtunk Istennek azért, hogy a hosszúra nyúlt járvány után újra együtt tölthettük ezeket a napokat.

A programok változatosak voltak, minden nap tartogatott izgalmakat, kihívásokat a gyerekek és felnőttek számára is.

HETÜNK KÖZPONTI TÉMÁJA JÓZSEF TÖRTÉNETE VOLT.

Reggelenként egy hosszabb játék után Katika néni vezetésével elcsendesedtünk, imádkoztunk, játékos mozdulatokkal kísérve, Istent dicsőítő dalokat tanultunk, s ismertük meg Isten igéje alapján József történetéből az aznapra szánt részletet, majd ahhoz kapcsolódóan aranymondásokat tanultunk. Minden nap tiszta szívből és hitből imádkoztunk. József története alapján hálás szívvel köszöntük meg Istennek azt, hogy kiválasztott minket az ő szolgálatára, s azt, hogy ő mindig útmutatást ad, hogy merre és hogyan haladjunk a számunkra kijelölt úton. Ez alatt a pár nap alatt számtalanszor volt módunk érezni, Isten szeretetét, áldását.

Katika néni minden nap szemléletesen, a gyerekeket is bevonva mutatott be József életéből egy-egy pici momentumot. Rögtön első nap megtudtuk, hogy Józsefet nem szerették a testvérei, féltékenyek voltak rá, hisz ő a Ráheltől született egyetlen gyermek volt, aki sokára érkezett a családba, valószínűleg ezért is lett édesapjuk kedvence. Féltékenységüket az csak fokozta, hogy József egy gyönyörű színes kabátot kapott édesapjuktól. Isten Józsefet kiválasztotta a testvérek közül, álmokat adott neki, amelyeknek jelentése nem tetszettek a testvéreknek. Jelentősége az volt, hogy testvérei egyszer József lábai elé fognak leborulni és meghajolni.

Józsefet a testvérei féltékenységből/irigységből először meg akarták ölni, de végül egy kietlen kútba vetik, majd Júda javaslatára eladják rabszolgának egy egyiptomi kereskedőnek. A ruháját egy kecskebak vérébe mártják, hazaviszik az apjuknak, aki azt gondolja, hogy vadállat tépte szét kedvenc gyermekét. Mindeközben Józsefet Egyiptomban Potifárnak adják el, akinek a rabszolgája lesz. Potifár látja, hogy József megbízható, okos, ügyes, s ezért mindenét rábízza. Potifár felesége szemet is vetett az ifjúra, aki nem viszonozta az érzelmeket, ezért a feleség megrágalmazta Józsefet, akit emiatt börtönbe vetnek. A raboskodás alatt is mindvégig hűséges maradt Istenhez, aki mindig Józseffel volt. József a börtönben is álmot fejtett, kis idő elteltével a fáraóét is, miszerint 7 bő, majd 7 szűk esztendő fog rájuk következni. A szűk esztendők alatt József testvérei is éheznek, emiatt elmennek Egyiptomba, hogy ott gabonát vegyenek. Itt találkoznak a testvérek, de először csak József ismeri fel őket. Miután újra visszatérnek gabonát vásárolni, másodjára is meghajoltak a lábai előtt, ahogyan azt az álmában évekkel azelőtt látta, József felfedi kilétét a testvérei előtt, akik sírva kérnek tőle bocsánatot. József végül megbocsátott nekik. Megtanulta azt, hogy a sok szenvedésben Isten mindvégig fogta a kezét, folyton mellette volt. Isten gondoskodó szeretetében fogadta vissza testvéreit.

A hét legfontosabb mondanivalója az, hogy próbáljunk megbocsátani akkor is, ha valaki nagyon megbántott bennünket. Okuljunk József példájából. Ha valakinek, neki lett volna oka haragudni a testvéreire. Lehet Józsefnek sem volt könnyű az, hogy elnézze testvérei tetteit/vétkeit, mégis megbocsájtott nekik, emiatt is védte, óvta Isten őt és szabadította meg nyomorúságos helyzetéből. Mózes I. könyvében olvashatjuk az azóta elhíresült, József szájából elhangzó mondatot, amely nem véletlenül hangzott el akkoriban, miszerint: Ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította azt”. (1 Mózes 50:20). Aki pedig így szemléli a legnehezebb időket, annak a szívében békesség van, életén pedig áldás.

A történethez kapcsolódóan a héten szebbnél szebb alkotások születtek a gyerekek keze munkája nyomán, így színes mozaikokkal ékesítettük fel József kabátját, álomfelhőbe rajzoltuk le saját álmainkat.

Elkészítettük a fáraó fejdíszét és nyakékét, búzakalásszal díszített erszényünket, és szebbnél szebb mintájú FűBenőkkel térhettek haza egyik nap a gyerekek. A hét utolsó napján pedig a hálafalra gyűjtöttük össze azt, amit a szívünkben érzünk, amit a héten kaptunk Istentől. Ezenkívül mindennap lelkesen készültünk a családi délutánra, illetve a vasárnapi Istentiszteletre.

A hét közepén az eddigiektől eltérően nem strandra, hanem Poroszlóra utaztunk el a Tisza-tavi Ökocentrumba, ahol nagyot sétáltunk az édesvízű akváriumrendszerben, 3 D-s moziban ismerkedtünk meg a tó élővilágával, részt vettünk a cuki kis vidra látványetetésén, majd csoportokba rendeződve hajókáztunk, s ismerkedtünk meg a Tisza-tó gyönyörűséges látványosságaival. A nagy meleg miatt délután a fákkal körülvett debreceni ötholdas pagonyban játszottak a gyerekek.

Köszönjük minden táborosunknak, hogy önzetlenül segítették egymást, jó volt megtapasztalni, hogy a nagyok a kicsiknek, kicsik a nagyoknak nyújtottak támogatást, segítséget.

Köszönettel tartozunk a táborvezetőknek, Szilágyi Katalinnak a szervezésért, Vályi Évának, Jákobné Szilágyi Évának, Joó – Tamás Henriettának, Tóthfalusiné Bubrik Beátának, Korda Krisztinának és Takács-Szilágyi Timeának.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatták a hittantábor megvalósulását.

Összességében pedig ISTENNEK tartozunk a legnagyobb hálával és köszönettel azért, hogy ebben a táborban részt vehettünk, s azért is, hogy minden a lehető legnagyobb rendben zajlott le ezen a héten.

tabor-2.

kép 2 / 6

A TÁBORI HETET EGY Aranyosi Ervin versrészlettel szeretném lezárni:

Aranyosi Ervin: A szeretet csodája (részlet)

Egyetlen nyelve van az embereknek,
melyet a világ minden népe ért.
A szív nyelve, mert mindenütt szeretnek,
a hála, amit adhatsz mindenért!…

Tárd ki szíved, hogy tudjon befogadni,
s figyeld, hogy szépül meg az életed!
Képessé válsz majd teremteni, adni,
és, ahogy adsz, már azt is élvezed….

A gyűlölet, a harag köddé váljon,
s oszoljon el, szárítsa fel a Nap!
A megbocsátás, szívedre visszaszálljon,
s a fenevad, többé már nem harap!

Az igazság, tisztán vezesse lépted,
mert ez az út, mely jó felé vezet!
Hallgass szívedre, hogy céljaid elérjed,
s dicsérd magad, miért a jót teszed!

Nem nagydolog a szeretet csodája,
jó lenne hát, ha mind megértenénk!
Mikor az ember az életet csodálja,
a lét valódi kincset tár elénk.

Tóthfalusiné Bubrik Beáta

pedagógus